Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Margriet van Dijken: Vested – Routeplanner – samen op weg naar succes

Vested is een methode die hoogwaardige samenwerking nastreeft tussen ketenpartners. Zij sluiten geen contracten, maar maken afspraken om samen te werken. Vertrouwen is vanzelfsprekend en je gaat voor gezamenlijk succes. Contracten passen niet meer in deze gedachte en zijn ook niet nodig. Als je hetzelfde doel hebt, weet je immers wat je te doen staat. Je zet een stip op de horizon, plant de route en gaat op weg. Grote bedrijven als McDonald’s en Microsoft brengen het Vested-model al in de praktijk.

Steeds meer samenwerken
Hoe ver zijn we in facilitair Nederland? Zijn dienstverleners en opdrachtgevers aan te haken op hetzelfde doel en op gezamenlijk succes? De praktijk laat inmiddels diverse varianten zien van traditionele contracten, veelal vanuit wantrouwen tot de afspraken A4 in partnership. We zien opdrachtgevers die echt willen samenwerken maar in de controlemodus blijven. Ook zien we dienstverleners die graag een partnership willen, maar niet slagen in de uitvoering hiervan. Toch schuiven we met z’n allen langzaam op naar meer samenwerken en elkaar meenemen in de route naar succes.

Partnership vraagt op het hoogste niveau verbinding op duidelijke doelen; dan ben je strategisch partner. Grotere thema’s als duurzaam organiseren, of integratie in leerprogramma’s van studenten, lenen zich uitstekend voor gezamenlijk belang. De issues op de route onderweg van zowel opdrachtgever als dienstverlener moeten omarmt worden, gezamenlijk hierin optrekken, elkaar helpen, ook geduld hebben, en vooral mogelijke oplossingen toepassen. Steeds in beweging blijven en toetsen of acties bijdragen aan de gestelde doelen. Hoe effectief is de samenwerking ‘on route’ naar de stip op de horizon?

Samenwerking net zo vanzelfsprekend als een routeplanner
Het lijkt wat soft, die Vested gedachte (ideale wereld, beautiful mind, etc.), maar het is een ijzersterke onderligger die negatieve energie voorkomt en het leven wat aangenamer maakt. Als de samenwerking net zo vanzelfsprekend wordt als het rijden op de routeplanner, dan komt het wel goed.

Deze column is gepubliceerd op Service Management :