Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us
Image Alt
Hygiëne audit

HYGIËNE AUDIT

Schoonmaak en hygiëne bewijzen hun waarde nu nog zichtbaarder in tijden van corona. Dit is de aanleiding geweest om een Hygiëne Audit aan te bieden die bijdraagt aan het voorkomen van verspreiding van het coronavirus. De Hygiëne Audit wordt door één van onze hygiëne-experts uitgevoerd en is gebaseerd op de RIVM-richtlijnen en de gebouwspecifieke hygiëne afspraken. De audit ondersteunt de samenwerking tussen opdrachtgever en schoonmaakdienstverlener. De online auditapplicatie van GRIP FACILITY is geheel op maat doorontwikkeld

De Hygiëne Audit is een praktische meting, kwalitatief van aard en een aanvulling op de reeds bestaande resultaatmetingen als VSR-KMS en ER-KMS. Op basis van de uitkomst van de Hygiëne Audit geeft de expert een advies voor verdere optimalisatie van de hygiëne. Dit advies wordt vastgelegd in een adviesrapport met concrete actiepunten voor de dienstverlener en de opdrachtgever.

IK WIL GRAAG MEER INFORMATIE

EXPERT AAN HET WOORD

VOOR WIE