Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us
Image Alt
Contracttoets

CONTRACTTOETS

Met het aangaan van het contract met uw dienstverlener zijn onderling afspraken overeengekomen.  Deze zijn geformuleerd in het contract en bijbehorende documenten als programma van eisen en wensen en in de aanbieding van de dienstverlener. Vanaf de start van het contract gaan alle betrokkenen in volle vaart aan de slag. Het is raadzaam om periodiek vast te stellen welke afspraken al zijn gerealiseerd en welke nog aandacht behoeven. Met de contracttoets wordt tenminste jaarlijks de balans opgemaakt en kan focus worden aangebracht om zo het optimale resultaat te realiseren.

Na een analyse van de documenten worden de te beoordelen afspraken op themaniveau inzichtelijk gemaakt. Thema’s zijn bijvoorbeeld personeel, financieel, kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en operatie. Vervolgens worden deze thema’s door onze adviseur beoordeeld op basis van desk en field research. Het resultaat wordt met u als opdrachtgever en de dienstverlener besproken en vervolgacties worden in een concreet plan van aanpak vastgelegd. Voortgang en ontwikkeling van deze acties kunnen beide partijen eenvoudig monitoren in het GRIP Facility Dashboard.

IK WIL GRAAG MEER INFORMATIE

ONLINE CALCULEREN

Atir heeft samen met GRIP Facility een KPI monitor ontwikkeld die zorgt voor ideaal (real time) inzicht in het nakomen van prestaties/KPI’s versus contractafspraken en het volgen van verbeterprocessen.

VOOR WIE