Bij veel opdrachtgevers is ATIR verantwoordelijk voor het contractmanagement van de schoonmaak bij uitbesteding of de schoonmaakperformance in een eigen beheer situatie. Hierbij nemen wij de tijdsrovende werkzaamheden bij u uit handen en zorgen dat gemaakte afspraken in het contract worden nagekomen. Zo controleren wij de kwaliteit van dienstverlening, verzorgen wij voortgangsrapportages en organiseren wij de periodieke overleggen tussen u, de dienstverlener en uw adviseur van ATIR. Wij treden op als uw kennispartner op gebied van schoonmaakdienstverlening en streven partnerschap tussen alle betrokken partijen na.

Binnen het contractmanagement kunnen onder andere de volgende onderdelen vallen:
– Nulmeting bij overgang contract
– Technische Kwaliteitscontroles als VSR-KMS en ER-KMS
– Belevingskwaliteit van de schoonmaak bij gebruikers
– Opvolging van het Programma van Eisen
– Naleving van de beantwoording van de open vragen
– Het toetsen van de prijsvoorstellen vandienstverlener(s)
– Het organiseren van periodiek overleg op tactisch en strategisch niveau
– Advies en ondersteuning op afroep

Hiertoe hebben wij innovatieve methoden en financiële modellen ontwikkeld. ATIR biedt u als contractmanager objectieve informatie doordat de uitkomsten van onze werkzaamheden meetbaar en controleerbaar (SMART) zijn gemaakt.

Voordelen
– Betere performance van de schoonmaak
– Inzicht en grip op de schoonmaakkosten
– Professioneel contractbeheer
– Hogere efficiency drive en meer ondernemerschap van de schoonmaakleverancier
– Betere relatie tussen opdrachtgever en de leverancier (partnership)

Realtime inzicht
Via een webbased dashboard heeft u realtime inzicht in de prestaties van de schoonmaak. U kunt de uitkomsten van de onder andere de VSR KMS metingen direct vergelijken met de norm die is afgesproken. Of het nu gaat om de kwaliteit, de beleving, de kosten of andere Key Performance Indicators. Meer informatie over het webbased dashboard vindt u hier.

Op basis van de informatie kunt u gefundeerde beslissingen nemen en het contractbeheer vormgeven op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.

bekijk onze andere expertises

Visie & aanbesteden

Onderzoek & advies

Kwaliteitsmetingen

Interim & training

Software