Schoonmaakorganisatie en beheer is van groot belang en maakt een groot deel uit van het werk van Atir. Echter soms zit het knelpunt in de juiste schoonmaakonderhoudsprogramma’s voor vloeren, afwerkmaterialen of gevels. De onafhankelijke schoonmaakspecialist van Atir analyseert het probleem en schrijft een advies. Het advies is gericht op benodigde handelingen per betrokkene en kan ook duidelijkheid verschaffen wie verantwoordelijk is voor de ontstane situatie.

Atir heeft ook de functie van onafhankelijk kennisinstituut in de branche. In toenemende mate wordt een beroep gedaan op onafhankelijke advisering en onafhankelijke ‘mediation’ door de senior adviseurs van Atir.

In onder meer de volgende gevallen kunt u hierop een beroep doen:
– Het toetsen van geldigheid en grondigheid van een kwaliteitmeetsysteem;
– Het toetsen van de geldigheid van uitslagen van kwaliteitmetingen;
– Overname van schoonmaakpersoneel bij contractovergang;
– Toetsen van performance van dienstverleners in relatie tot de kosten voor schoonmaakonderhoud;
– Eenduidigheid van contractuele afspraken met schoonmaakleveranciers;
– Toetsen van onderhoudsverantwoordelijkheid bij schade of vervuiling aan de hand van contractuele afspraken tussen dienstverlener en opdrachtgever.

Atir adviseert over het meest geeigende concept voor schoonmaakonderhoud van uw gebouwen en het schoonhouden van de werk- en verblijfsomgeving van uw gebouwgebruikers. Wilt u zelf de schoonmaak organiseren en beheren of wilt u dit uitbesteden aan een schoonmaakdienstverlener? Wat mag het kosten en hoe borgt u de kwaliteit? De adviseur van Atir stelt aan de hand van uw vragen, doelstellingen en huidige situatie een managementadviesrapport samen waarmee u uw doelen behaalt. We besteden hierbij aandacht aan financien, personeel, juridische- en maatschappelijke, hospitality concepten, verantwoordelijkheid, duurzaamheid, kwaliteit, contractvorm en borging.

De Atir adviseurs hebben hun sporen verdiend in de schoonmaakbranche en houden hun kennis actief op peil met het bijwonen van symposia, workshops, kennissessies en casuistiek. Door de jaren heen is daarnaast een omvangrijke database opgebouwd met informatie over kengetallen en kwaliteitsmetingen waar uit geput kan worden. Daarnaast zijn binnen het adviseursbestand van Atir maar liefst 5 erkende schoonmaakmakelaars werkzaam die hun kennis delen en de kwaliteit van ons advies bewaken.

bekijk onze andere expertises

Visie & aanbesteden

Contractmanagement

Kwaliteitsmetingen

Interim & training

Software