Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us
Image Alt
Europese Aanbesteding

EUROPESE AANBESTEDING SCHOONMAAK

Een (Europese) aanbesteding schoonmaak kan leiden tot een diversiteit aan contractvormen. Denkt u bijvoorbeeld aan het verschil tussen inspanningsgerichte schoonmaak, resultaatgerichte schoonmaak, prestatiegericht schoonmaken of een combinatie. Om een optimaal resultaat te bereiken met schoonmaakonderhoud (balans tussen technische kwaliteit, beleving en kosten) is het noodzakelijk om een contract aan te gaan die voorziet in de aansluiting bij uw eisen en wensen aangaande het schoonmaakresultaat en het samenwerkingsproces dat hiervoor nodig is.

In de schoonmaakbranche is men zich inmiddels bewust dat aspecten als ‘actief ondernemerschap’ en ‘inspelen op de beleving van klantgroepen’ de topics zijn van facilitair managers en contractbeheerders. Om hier invulling aan te geven zullen leveranciers in een schoonmaakaanbesteding uitgedaagd moeten worden. De branche is door de prijsdruk en het gewantrouwde imago niet gewend aan deze benadering en invulling van de gevraagde proactiviteit. De focus moet bij het aanbesteden van de schoonmaak van ‘onrealistisch veel aanbieden tegen een te lage prijs’ naar het aanbieden van relevante werkzaamheden tegen marktconforme, realistische prijzen. Transparant zijn in de dienstverlening is een voorwaarde voor vertrouwen. Zonder vertrouwen geen partnerschap!

We zien in de markt positieve initiatieven vanuit leveranciers om de branche door de geboden dienstverlening op een hoger plan te tillen en een betere aansluiting te hebben bij het primaire proces en organisatie van de opdrachtgever. Duidelijke afspraken, een passend communicatie- en samenwerkingsmodel met de opdrachtgever,  de nieuwe contractmanager en aandacht voor de uitvoerende medewerkers zijn hierin kritische succesfactoren.

Wij vinden dat schoonmaakmedewerkers op een verantwoorde wijze en tegen acceptabele productienormen hun werkzaamheden moeten kunnen uitvoeren. Dit is ook de kern van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag die tot stand is gekomen om de arbeidsomstandigheden van de schoonmakers te verbeteren.

Een (Europese) aanbesteding dient te leiden tot een dynamisch, marktconform schoonmaakcontract met heldere en concrete KPI’s. Dynamisch omdat er na de (Europese) aanbesteding schoonmaak altijd veranderingen en contractmutaties kunnen optreden. Denkt u hierbij aan ruimte- en gebouwmutaties naar aanleiding van verbouwingen. Marktconform omdat u niet te veel wilt betalen voor de diensten die u inkoopt. Door in de voorbereidende fase van de schoonmaakaanbesteding veel tijd en aandacht te besteden aan strategische overwegingen en de totstandkoming van het bestekdocument, krijgt u het contract en de leverancier die bij u past. De volgbaarheid van de prestaties (KPI’s bijvoorbeeld in het GRIP Dashboard) op het juiste niveau is van belang. Locatie- en contractbeheerders hebben tools nodig om constructief samen te werken met de leverancier. Het contract dient concrete indicatoren te bieden die meetbaar zijn en waar de beoordeling van de dienstverlener aan gekoppeld wordt. Dit leidt tot een duurzame en succesvolle samenwerking!

Voor wie