Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us
Image Alt
Aanbesteding

AANBESTEDING SCHOONMAAK

U wilt de schoonmaak (opnieuw) aanbesteden in aansluiting bij uw eisen en wensen. Onze inkoopadviseurs en aanbestedingsexperts adviseren en begeleiden u graag.

Welke kansen zien we?

De aanleiding van een schoonmaakaanbesteding is vaak het aflopen van het huidige schoonmaakcontract. Het is echter ook een moment om nieuwe kansen te benutten. Er zijn tal van redenen om eens opnieuw naar uw schoonmaakcontract te kijken. De aansluiting van uw huidige contract bij de nieuwe werkomgeving, een duurzaamheidsambitie of kwaliteitsvraagstuk zijn hier voorbeelden van.

Hoe pakken wij dat aan?

Een succesvolle schoonmaakaanbesteding vraagt om duidelijke doelen en uitdagende ambities. Wat is het gewenste resultaat met de schoonmaakaanbesteding? Dit geldt zowel voor een Europese schoonmaakaanbesteding als voor een onderhandse aanbesteding.Onze inkoopadviseurs en aanbestedingsexperts zijn in deze fase een kritische sparringpartner voor u en uw collega’s en adviseren over uw inkoopstrategie, de invulling van het programma van eisen en de uiteindelijke contractering. Afhankelijk van uw vraag vervullen wij de rol van projectleider, materiedeskundige en/of procesbegeleider. Tijdens het vaststellen van de inkoopstrategie wordt op basis van uw organisatiedoelstellingen de best passende aanbestedingsmethodiek gekozen.

Wat is ons doel?

Samen met u gaan we voor een duurzaam en gezond contract voor zowel u als uw schoonmaakdienstverlener. Een schoonmaakcontract waarbij u de gehele contracttermijn grip op kwaliteit en kosten heeft.

IK WIL GRAAG MEER INFORMATIE

WAAROM ATIR

  • Expert op het gebied van aanbesteden en werkend vanuit de nieuwste inzichten
  • NEVI-opgeleid voor inkoop- en projectmanagement en actuele Europese aanbesteden scholing.
  • breed aanbod van verschillende aanbestedingsvormen
  • veel ervaring met innovatieve (Europese) aanbestedingsmethodieken als circulair aanbesteden, concurrentiegerichte dialoog en aanbesteden op prijsvraag
  • aandacht voor de fase na de aanbesteding: contractimplementatie, het contractmanagement en KPI

VOOR WIE