Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us
Resultaatgericht schoonmaak

Resultaatgericht schoonmaken

Volgens Margriet van Dijken, directeur van Atir Schoonmaakadviesbureau, zou resultaatgericht schoonmaken altijd moeten plaatsvinden.

“Je maakt schoon om een reden en met een doel. Dit is altijd zo geweest en zal – verwacht ik – ook altijd zo blijven. De vraag is in hoeverre je wilt sturen in het proces dat ten grondslag ligt aan het resultaat. Het gaat dan om het vaststellen van onder meer tijden, frequenties, handelingen, materiaalgebruik en duurzaamheid.”

PERSOONLIJKE NORM

Van Dijken gaat verder: “Al jaren wordt in de vakopleiding geleerd dat je niet schoonmaakt wat al schoon is. Mensen doen dit vanuit henzelf ook vaak al. Belangrijk is wel welke norm gehanteerd wordt in de selectie wat je wel schoonmaakt en wat je over kunt slaan. Mensen hebben hierin allen een persoonlijke norm. Dat maakt instructie en coaching belangrijk. Welke norm stelt deze klant? Wat zijn de eyecatchers voor een goede belevingsscore en wat vindt de doelgroep van de klant die in het gebouw werkzaam is belangrijk? Deze aspecten moeten vooraf in kaart gebracht worden om vervolgens te kunnen vertalen naar het gewenste resultaat. Schoonmakers zullen hierop moeten aanhaken in plaats van op enkel de eigen persoonlijke norm voor ‘schoon’ of een inspanningsgericht programma.”

OBJECTMANAGER

Of er een verschil bestaat tussen grote en kleinere schoonmaakbedrijven om resultaatgericht schoonmaken door te voeren? Van Dijken denkt van niet. “Het gaat erom de schoonmakers op de juiste wijze te instrueren en te begeleiden en helder te maken welk resultaat de klant verwacht. Het draait dus om de mindset: vanuit de gebouwgebruiker kijken en handelen en minder vanuit een vast programma”, legt ze uit. “De objectmanager moet de schoonmakers ‘on the job’ coachen over hoe het schoonmaakproces uitgevoerd kan worden om het gewenste resultaat te bereiken. De ene medewerker heeft hier van nature meer aanleg voor dan een ander.” Volgens de onderneemster is de objectmanager een belangrijke factor voor het succesvol doorvoeren van resultaatgericht denken en handelen. “Een kleiner bedrijf kan vanuit de omvang sneller veranderingen doorvoeren, een groot bedrijf kan vanuit ondersteunende kant meer capaciteit genereren voor het doorvoeren van veranderingen. Het gaat erom binnen de leiding ‘klantdenkers’ te adopteren die schoonmakers inspireren en motiveren om anders naar het werk te kijken.”

Meer lezen