Project Description

Noorderpoort college heeft drie opgeleide VSR controleurs in dienst. Zij controleren de uitbestede schoonmaakdienst van de schoollocaties. Voor het uitvoeren van de VSR controles gebruiken zij de VSR software van Atir. Jaarlijks vindt er een ijking plaats, waarbij een kwaliteitsadviseur van Atir meekijkt tijdens de meting. Atir geeft feedback op de wijze van meten en geeft advies voor het uitvoeren van de metingen. Zo borgt Atir de kwaliteit van de VSR controles binnen het Noorderpoort College.

Project Details

opdrachtgever:

Noorderpoort College Groningen

services:
Software

gerealiseerd:
Vanaf 2013

deel dit project: