Project Description

Voor de Noord/Zuidlijn te Amsterdam heeft Atir een exploitatiebegroting gemaakt voor het laagfrequente onderhoud. Om een startpunt te bepalen heeft Atir de stations ingemeten. Daarna heeft Atir geadviseerd t.a.v. bereikbaarheidsvoorzieningen en reinigingsmethodieken. Dit heeft geresulteerd in een specialistisch schoonmaakbestek voor de Noord/Zuidlijndat is gebruikt voor de aanbesteding.

Project Details

opdrachtgever:

Noord/Zuidlijn

services:
Visie & aanbesteden

gerealiseerd:
Samenwerking sinds 2016

deel dit project: