Project Description

Atir heeft de Hanze Hogeschool ondersteund bij de Europese aanbesteding schoonmaak. Vanaf dat moment voert Atir een actieve rol binnen het contractmanagement. Op basis van ER-KMS brengt Atir de kwaliteit van de schoonmaakdienstverlening in kaart. Daarnaast voert Atir aparte controles uit op vloeren en glasbewassing. Naast het meten is Atir de schoonmaakvraagbaak van de Hanze Hogeschool. De adviseurs houden de bestekgegevens  en calculatiemodellen actueel. Tevens heeft Atir een onderzoek gedaan naar de prestaties van diverse locaties. Hieruit is een verbeterproces gestart wat geleid heeft tot een optimalisatie van de schoonmaakdienstverlening.

Project Details

opdrachtgever:

Hanze Hogeschool

services:
ContractmanagementKwaliteitscontroles

gerealiseerd:

Samenwerking sinds 2012

deel dit project: