Project Description

Na een succesvolle aanbesteding speelt Atir een belangrijke rol binnen het contractmanagement. Op 33 locaties worden ER-KMS metingen uitgevoerd. Daarnaast controleert Atir op diverse in het contract vastgestelde KPI’s de afspraken. Atir is schoonmaakvraagbaak voor de Gasunie. In combinatie met HTC Advies worden door Atir ook de HACCP audits ten behoeve van de catering uitgevoerd.

Project Details

opdrachtgever:
Gasunie

services:
Contractmanagement

gerealiseerd:
Samenwerking sinds 2012

deel dit project: