Project Description

Bij Zorggroep Alliade heeft Atir voor het onderdeel Talant (zorggroep voor mensen met een verstandelijke beperking) de eigen schoonmaakdienst geprofessionaliseerd. Hiervoor heeft Atir de huidige situatie in kaart gebracht en de gewenste situatie bepaald. Op basis hiervan zijn uniforme schoonmaakprogramma’s ontwikkeld en de leidinggevenden voor DKS opgeleid. Tot op heden beheert Atir het calculatiemodel en ondersteunt Atir hen bij de controle op de kwaliteit. Voor het onderdeel Meriant (verzorgings- en verpleeghuizen) is Atir de adviespartner voor kwaliteit en financiën van de huishoudelijke dienst.

Project Details

opdrachtgever:

Alliade

services:
onderzoek & advies

gerealiseerd:
Samenwerking sinds 2010

deel dit project: