Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Gasunie

Samenwerking sinds 2012

Na een succesvolle aanbesteding speelt Atir een belangrijke rol binnen het contractmanagement. Op 33 locaties worden ER-KMS metingen uitgevoerd. Daarnaast controleert Atir op diverse in het contract vastgestelde KPI’s de afspraken. Atir is schoonmaakvraagbaak voor de Gasunie. In combinatie met HTC Advies worden door Atir ook de HACCP audits ten behoeve van de catering uitgevoerd.

 

Previous Project
Next Project