Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us
ontwikkelinginschoonmaak

Ontwikkelingen in de Schoonmaak: schoonmaak 3.0

Ooit gedacht dat vloeren door robots schoongemaakt zouden kunnen worden? Deze ontwikkeling in de schoonmaak is dichterbij dan u denkt. Net als de opkomst van big data, die de schoonmaakbranche helpen om het werk te optimaliseren. Deze trends dragen bij aan hospitality en corporate social responsiblity. En maken dat schoonmaak meer dan ooit van toegevoegde waarde is voor klant én organisatie.

In een branche waarin de mensfactor bepalend is voor het niveau en succes van het resultaat, roept robotisering wel kritische vragen op. Rob Toorenburgh, adviseur bij schoonmaakadviesorganisatie Atir over ontwikkelingen in de schoonmaak: ‘Begrijpelijk dat deze vragen er zijn. In mijn visie vullen mens en robot elkaar juist aan. Neem het voorbeeld van de vloerreiniging. Waar we de robot inzetten op grote vrije vloeroppervlaktes te reinigen, houdt de mens een oogje in het zeil en werkt de delen bij die de robot nog niet kan bereiken.’

Big data

Het gebruik van big data is een ontwikkeling in de schoonmaak die gaat zorgen voor optimalisatie. Door bijvoorbeeld in ruimtes sensors te plaatsen om inzicht te krijgen hoe intensief deze ruimtes worden gebruikt. Zo is het via wifi-signalen mogelijk om bewegingen te detecteren en op basis daarvan data te genereren over wat hoe vaak en hoe lang wordt gebruikt in een ruimte.  Deze data maken het mogelijk om een gericht schoonmaakplan te maken, waarbij ruimtes exact de schoonmaak krijgen die passend is. Daarnaast is het zinvol om met de opdrachtgever te kijken naar andere ruwe databronnen die kunnen helpen om gebruikspatronen te herkennen. Door deze ruwe databronnen te koppelen aan de data die bijvoorbeeld sensoren opleveren, komen schoonmaakdienstverlener en opdrachtgever samen tot een nauwkeurig bepaalde schoonmaakbehoefte.

Duurzame processen

De uitdagingen op duurzaamheid, veiligheid en gezondheid doen ook een appel op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van dienstverlener en opdrachtgever. Steeds meer schoonmaakdienstverleners willen een bijdrage leveren aan de corporate social responsability van hun eigen organisatie én die van de opdrachtgever. Daarnaast hebben zij  natuurlijk ook te maken met strengere wet- en regelgeving op dit gebied. Circulariteit is in dit verband een belangrijk thema.  Door oog te hebben voor de keten van materiaal- en energiegebruik, kunnen bedrijven een waardevolle bijdrage leveren aan de gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid voor mens en milieu. Yvette Watson, circulariteitsexpert : ‘Wij zien in de praktijk concrete voorbeelden hiervan, zoals het gebruik van ecologische schoonmaakmiddelen, toepassing van alternatieve reinigingsmethoden met weinig of geen chemische toevoegingen en hergebruik van ingezette machines en materialen.’ Watson ziet voor de toekomst kansen in samenwerking tussen schoonmaakorganisaties. ‘Door het creëren van een collectief kunnen schoonmaakorganisaties samen een verantwoorde en duurzame vraag uitzetten bij groothandels en fabrikanten.’

Klantreis

De toegevoegde waarde van schoonmaak raakt ook hospitality. De omgeving waarin mensen verblijven, draagt in hoge mate bij aan hun welbevinden. Wanneer een omgeving niet als schoon wordt ervaren, kan nooit een hoger servicelevel van hospitality worden bereikt. Een schone omgeving is een belangrijk basisvoorwaarde. Maar wat heeft een gebruiker aan een schone omgeving als hij vervolgens onvriendelijk wordt bejegend? Mogelijkheden om de mate van comfort en gastvrijheid te verbeteren zijn onder meer; zichtbaarheid door overdag schoon te maken,  gastgerichtheid en proactieve communicatie van de schoonmakers, representatieve werkkleding passend bij de identiteit van de opdrachtgever en gebruik van representatieve en innovatieve werkmaterialen. Feitelijk moet ‘het hele plaatje’ kloppen om mensen te laten ervaren dat ze welkom zijn. Dit vraagt om het in kaart brengen van de klantreis en de ‘touchpoints’ waarop dienstverlener en opdrachtgever sámen het verschil kunnen maken. Dat heeft de toekomst!

meer lezen over trends