Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Nieuwe schoonmaakcontracten voor Leerplein055

Leerplein055 is de onderwijsorganisatie met 23 openbare basisscholen in de gemeente Apeldoorn. Daarnaast zijn een basisschool voor speciaal basisonderwijs en een VO-school voor praktijkonderwijs onderdeel van Leerplein055. Deze scholen stellen hoge eisen aan de schoonmaak en willen op dat punt maximaal worden ‘ontzorgd’. Daarom hebben zij de schoonmaakstrategen van Atir gevraagd om de aanbesteding te begeleiden. In de zomer van 2020 is de opdracht gegund. We kijken terug!

De aanbesteding is in april 2020 gepubliceerd. Maudy van de Kamp, senior adviseur bij Atir: ‘Door de coronacrisis konden we geen schouw op locatie organiseren. Dit hebben we creatief opgelost door fotopresentaties van de gebouwen te maken. Zo kregen de schoonmaakdienstverleners toch een goed beeld van de locaties. Uiteindelijk waren er acht inschrijvers op het perceel schoonmaak en zes op het perceel sanitaire voorzieningen. Dat bood mooie kansen om te vergelijken.’

Schoon is meer dan schoon

Leerplein055 stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de schoonmaak. Maar schoon is meer dan schoon… Zo vindt Leerplein055 het ook belangrijk dat de schoonmaakmedewerkers zelfstandig kunnen werken, omdat er niet op alle locaties elke dag toezicht aanwezig is. Ook wil Leerplein055 zien hoe de schoonmaakdienstverlener zijn medewerkers blijft binden, zodat er minimaal verloop is. Andere eisen betreffen het periodiek onderhoud en de meest efficiënte invulling daarvan. Bij de aanbesteding is ook de invulling van duurzaamheid als integraal onderdeel van de schoonmaak een belangrijke eis. Leerplein055 staat daarbij positief tegenover het inzetten van SROI medewerkers.

Maatwerk

Op het moment van de aanbesteding was er geen inzicht in de kwaliteitsbeleving van de schoonmaak bij personeel, leerlingen en ouders. Dit aspect is daarom ook meegenomen in het programma van eisen. Inzicht in de kwaliteitsbeleving geeft inzicht in de diversiteit van de verwachtingen, waar de schoonmaakdienstverlener vervolgens op moet kunnen inspelen, ook als dat om maatwerk vraagt. Maatwerk is ook nodig op de locatie waar praktijkonderwijs wordt gegeven. Leerplein055 wil dat op deze locatie het professioneel schoonmaken onderdeel is van de opleiding. 

Sanitaire voorzieningen

De levering van de sanitaire voorzieningen is apart aanbesteed. Ilse Donkervoort, adviseur bij Atir: ‘Leerplein055 heeft hiervoor gekozen, om optimaal gebruik te kunnen maken van de expertise van een leverancier van deze voorzieningen. De scholen willen op dit punt maximaal worden ontzorgd, bijvoorbeeld ook waar het gaat om bijvullen van dispensers en toiletpapier. Dat betekent dat zij van deze partner een proactieve rol verwachten met een strakke aanpak en planning.’ Ook bij de levering van de sanitaire voorzieningen is maatschappelijk verantwoord ondernemen een wens geweest. 

Vlekkeloze start

Na een vlotte aanbestedingsprocedure –van publicatie in april tot gunning in juli – zijn Cantorclin (voor de schoonmaak) en Elis (voor de sanitaire voorzieningen) als best passende dienstverleners gekozen. Hans Gräler, operationeel directeur bij Cantorclin: ‘Wij hebben de objectleider en een groot gedeelte van het team overgenomen. Deze mensen werken graag op de locaties van Leerplein055. Zij zijn blij met ons als nieuwe werkgever. Zo konden ook wij vlekkeloos van start.’ Carina Lieftink, beleidsmedewerker huisvesting bij Leerplein055, vult aan: ‘Met een strakke planning en goed, professioneel advies van Atir hebben we een aanbesteding doorlopen zoals een aanbesteding hoort te zijn.’

Meer weten over wat Atir kan betekenen bij een aanbesteding van schoonmaakdienstverlening? Neem contact op met Maudy van de Kamp, m.vandekamp@atir.nl, 06-30998588.