Binnen ons werk horen we vaak dat het aanbesteden van de schoonmaak als een probleem wordt ervaren. Wij kijken daar anders tegenaan! 

Onze ervaring is dat aanbesteden altijd toegevoegde waarde biedt en het niet altijd ingewikkeld hoeft te zijn. Graag laten wij u zien hoe wij van iedere aanbesteding in vijf stappen een succes maken.

1. Eerst nadenken: hoe past schoonmaak bij de visie en doelen van uw organisatie?
Door eerst stil te staan bij de visie en doelen van uw organisatie, krijgt u een andere kijk op de zaak: wat vindt u eigenlijk écht belangrijk als het gaat om schoonmaak? Als u zich zó gaat oriënteren op de markt, ziet u kansen voor andere branches, bedrijven en samenwerkingsvormen.

2. Op zoek naar een match: wat wilt u?
U wilt een schoonmaakleverancier die uw organisatie begrijpt en meedenkt over oplossingen in de brede zin. Wat brengt deze leverancier voor u mee op ieder niveau en in elke fase van de keten? En is er naast schoonmaak, ook aandacht voor duurzaamheid, hospitality, integrale dienstverlening, participatiebanen en/of communicatie? Terechte aandachtspunten om een optimale match te vinden!

3. En de marktconformiteit?
Schoonmaak mag wat kosten als het de kwaliteit te goede komt. En de opbrengst niet over de ruggen van schoonmakers en klant in de zak van de schoonmaakleverancier belandt. Laat daarom de balans tussen waarde en kosten vooraf toetsen, bijvoorbeeld door een begroting op te stellen voorafgaand aan de inschrijfprocedure. En wees alert op strategisch inschrijven: uw organisatie krijgt daar namelijk vroeg of laat de rekening van gepresenteerd.

4. Brengt de leverancier iets mee wat u zelf niet in huis heeft?
Uiteraard is regelmatig aanbesteden niet aan te bevelen, onder meer vanwege de verborgen kosten die daaraan vast zitten en het verlies van kennis en ervaring. Na verloop van tijd heeft een frisse blik echter wel degelijk voordelen, zeker als er ontwikkelingen of toepassingen op de markt zijn gekomen die voor  uw organisatie iets extra’s met zich meebrengen. 

5. Alleen samen het beste resultaat!
Een aanbesteding is teamwork: alleen samen met alle betrokken partijen komt uw organisatie tot keuzes en wordt aanbesteden een waardevol, inspirerend en leerzaam project. 

deel dit artikel