Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Lean Management: what’s in it voor het Facilitair Bedrijf?

We ervaren het allemaal: ontwikkelingen gaan snel, waardoor wendbaarheid de nieuwe succesfactor wordt. We zien dit bijvoorbeeld terug in de inrichting en schoonmaak van gebouwen: waar de gebruikers om meer flexibiliteit vragen, staat ook het Facilitair Bedrijf voor de uitdaging om hun werkprocessen anders in te richten en hun mensen anders in te zetten. Lean Management biedt voor deze ontwikkeling instrumenten die door de medewerkers zélf kunnen worden gebruikt om hun eigen werk slimmer te organiseren, waardoor de kwaliteit én het werkplezier toeneemt.

Inspelen op veranderingen

Anna Casemier, managing partner Atir en HTC Advies signaleert dat Lean Management begin 21e eeuw in het Facilitair Bedrijf is geïntroduceerd om de efficiency te vergroten, maar nu een doorstart maakt. ‘Door de economische crisis ontbrak het organisaties toen aan lef en tijd om medewerkers te faciliteren om de eigen werkprocessen onder de loep te nemen. Nu komt daar wel ruimte voor en ervaart men ook de noodzaak ervan. Voorwaarde is wel dat de oplossingen uit de operatie komen: deze medewerkers weten als geen ander waar de winst zit. Omdat het Facilitair Bedrijf van oorsprong top down is georganiseerd, vraagt dit om een meer coachende stijl van leidinggeven, met name van het middenmanagement.’

Praktische vraagstukken

Vraagstukken waar het bij Lean Management om gaat, zijn bijvoorbeeld het verkorten van loopafstanden, het voorkomen van onnodig wachten, het terugbrengen van overproductie en het verbeteren van voorraadbeheer. Daarbij staat steeds de klant centraal. Waar de middenmanager de moed heeft om deze vraagstukken aan zijn team(s) voor te leggen, leren medewerkers om zelf op zoek te gaan naar de verspilling in hun werkprocessen en hun eigen Kritisch Prestatie Indicatoren te ontwikkelen. Het mooie hiervan is dat dit medewerkers en organisaties wendbaar maakt en bijdraagt aan het beste resultaat voor de klant. Wie durft?!

Anna J. Casemier

Managing partner Atir en HTC Advies, LSS black belt

Meer lezen over de diensten van Atir