Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Klopt het plaatje?

Opdrachtgevers willen een schoonmaakpartner die bij hen past. Het ontbreekt aan de voorkant meestal niet aan aantrekkelijke beloftes en aan beschrijvingen op papier mankeert het ook niet. In praktijk blijkt  de realisatie vaak nog een hele uitdaging. De partners kunnen elkaar daardoor te snel weer kwijtraken of ook niet wenselijk: teleurgesteld zijn in de verwachtingen. Blijkbaar is er in deze situaties een gap te overbruggen. Wat kunnen we met elkaar nog beter doen voor een duurzame match?

Van de opdrachtgever mag verwacht worden dat zij duidelijk aangeeft wat haar visie is en wat de organisatiedoelen zijn. Een schoonmaakcontract moet hiervan een vertaling zijn zowel op de inhoud als de vorm van de samenwerking. Daarnaast is de toon en geest van een samenwerkingscontract ook een belangrijke bevestiging vanuit de opdrachtgever naar de markt hoe de samenwerking er in praktijk uit gaat zien vanuit de verhoudingen en gelijkwaardigheid. Klopt het plaatje?

Van de leverancier mag aan de andere kant verwacht worden dat zij vanuit hun identiteit keuzes kracht bij zetten bij inschrijvingen. Dat commerciele drijfveren bij het vol overgave opstellen van een plan van aanpak vanuit hetzelfde gedachtegoed gedaan wordt als waar vanuit de operationeel verantwoordelijken vertrekken. . Dat zij eerlijk zijn over commerciële vrijheid (bestaat het al of moet het nog ontwikkeld worden), en realistisch zijn qua resources, haalbaarheid in tijd en geld en uitdagingen en risico’s die op hun pad komen in de uitvoering. Daarnaast kan de inschrijver zich afvragen of het management echt aansluiting heeft bij het DNA en de doelstellingen van de opdrachtgever. Dat het geen keurslijf is waarin de dienstverlener zich perst om maar in te schrijven. Klopt het plaatje?

Van ons als adviesbureau en matchmaker mag verwacht worden dat wij de opdrachtgever goed doorgronden en de doelstellingen in een contract duidelijk samen met hen vertalen naar de markt. Margriet van Dijken, managing partner Atir: ‘We moeten geen gouden bergen beloven maar rekening houden met de kansen en uitdagingen van de unieke schoonmaakbranche.’ ‘Maar ook dat we gouden bergen zonder borging bij inschrijvingen niet zonder meer belonen.’ Gunningcriteria moeten wel relevant zijn voor het project en het verschil tussen inschrijvers duidelijk maken. Ook is het van belang dat de tone of voice van het contract past bij de beoogde samenwerking. Dat we de markt helpen een gap te voorkomen en overbruggen van beloftes naar realisatie in de uitvoering. Dat hoeft niet van de ene op de andere dag maar wel ‘in control’ met een haalbaar plan van aanpak, roadmap en bijpassende begroting. Klopt het plaatje?

Dit vraagt om bewuste keuzes in de marktoriëntatie en contractvorming aan de voorzijde. Met wie wil je samenwerken, met wie heb je echte verbinding vanuit gelijkwaardig partnership? Belangrijk hierbij is de personele capaciteit aan de marktzijde: zijn de beoogde mensen beschikbaar, hebben ze een passend profiel bij de beloftes die voor hen gedaan zijn, passen ze bij de klant en heel basic: zijn ze bekend met de beloftes om hier eigenaarschap voor aan te nemen.  

Beloftes zijn goed, enige commerciële vrijheid mag ook want dit creëert vernieuwing maar de gap met de praktijk mag niet vergeten worden. Margriet van Dijken: ‘k vind het een waardevolle rol voor ons om dit dichter bij elkaar te brengen zonder in te boeten op doelstellingen en vernieuwing.’ Dit kan door passende prijzen te contracteren, door motiverende KPI te formuleren en door constructieve contract voorwaarden op te nemen. Maar ook blijvende aandacht te organiseren voor het contract en hoe omgaan met elkaar als beloftes ook na veel inspanningen toch niet haalbaar blijken. ‘Daarnaast zie ik het als onze rol om manieren te bedenken dat ook na gunning alle partijen er alles aan doen maar ook gelegen is om samen succesvol te zijn en voor lange tijd blij met elkaar te blijven. Zo dat het plaatje klopt!”