Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Integrale expertmeting optimaliseert schoonmaak ziekenhuizen

De schoonmaak van een ziekenhuis vraagt steeds meer dan alleen technische expertise. Ziekenhuizen vinden het minstens zo belangrijk dat schoonmaak bijdraagt aan een prettige beleving van het gebouw. Ook een efficiënt werkproces dat aansluit bij het primaire proces is een kritische succesfactor. De hamvraag is: hoe kun je dit integraal meten, waarbij je ook de vergelijking kunt maken met andere ziekenhuizen? Maudy van de Kamp, senior adviseur bij Atir legt uit waar kansen liggen: ‘Het gaat er onder meer om dat we met schoonmaak beter kunnen inspelen op de verwachtingen van de gebruikers. Daarmee kunnen schoonmaakdienstverleners de klanttevredenheid flink verbeteren en ook het werkplezier een impuls geven.’

Atir staat voor een schone en gastvrije (werk)omgeving, waar mensen zich prettig en welkom voelen. Dat betekent dat de schoonmaakdienstverlening wordt beoordeeld op zowel de technische kwaliteit als de belevingskwaliteit en vitaliteit van het schoonmaakproces. Deze drie onderdelen vormen samen de basis voor de integrale expertmeting. Voor het inregelen daarvan zitten de opdrachtgever, de schoonmaakdienstverlener en Atir samen om tafel.  

Meten en sturen op verwachtingen

Bij het meten van de belevingskwaliteit zijn de verwachtingen van de gebruiker – patiënt, bezoeker, relatie, medewerker – een belangrijk aandachtspunt. Maudy van de Kamp: ‘In de praktijk zie ik dat dit nog wel eens vergeten wordt, terwijl het heel bepalend is voor de beleving. Hoe je dit doet? Allereerst door vooraf uit te vragen wat gebruikers het meest belangrijk vinden. Een schone wachtkamer? Een schoon toilet? Schone bedkastjes? Door hierop in te spelen, kun je de beleving van de schoonmaak positief beïnvloeden. Dat geldt ook voor heldere informatie over de schoonmaak: als gebruikers bijvoorbeeld weten dat de toiletten in de ochtend worden schoongemaakt en daardoor in de avond niet meer helemaal schoon zijn, dan creëer je begrip en een meer positieve beleving van de schoonmaakkwaliteit.’

Efficiënt werken is prettig werken

Onderdeel van de integrale expertmeting is het meten van de vitaliteit van het schoonmaakproces, waaronder de kennis en ervaring van de schoonmaakmedewerkers. Weten zij bijvoorbeeld welke contactpunten niet alleen schoongemaakt maar ook gedesinfecteerd moeten worden? En hebben ze voldoende materialenkennis, bijvoorbeeld over het tijdig vervangen van schoonmaakdoekjes? Maudy van de Kamp: ‘Onze ervaring is dat het meten van deze informatie veel verbeterpunten oplevert. Zo ontdekten wij eens dat schoonmaakmedewerkers veel tijd verloren aan de routing van hun werkzaamheden. Door de routing samen met hen anders in te richten, kregen zij meer tijd om hun werk goed te doen. Dit had direct effect op hun werkplezier.’

Kijken en vergelijken

Voordat de verschillende metingen starten, is het zaak de stip op de horizon te bepalen: waar staan we nu en waar willen we naartoe? Zo leg je met specifieke en meetbare doelstellingen een stevige basis om van goed naar beter te gaan. Maudy van de Kamp: ‘De toegevoegde waarde van Atir is dat wij een onafhankelijke expertrol hebben en marktdata gebruiken voor benchmarking. Hierdoor wordt binnen het cure & care segment kennis uitgewisseld.’

(Praktijk)kennis van zaken

Met de uitkomsten van de integrale expertmetingen kan het totale schoonmaakonderhoud op een hoger niveau worden gebracht en daarmee de aantrekkelijkheid van de ziekenhuisomgeving worden verbeterd. John Verberne, manager Bedrijfsvoering Facilitaire Zaken van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen kan dit bevestigen. ‘Voor ons is de schoonmaak een integraal onderdeel van de totale facilitaire dienstverlening én van het primaire proces. Vanuit deze insteek hebben wij samen met de afdeling Infectiepreventie om tafel gezeten met onze schoonmaakdienstverlener en Atir om te kijken naar de technische kwaliteit, beleving en organisatie van de schoonmaak. Wat mij opviel was dat de kwaliteitsadviseurs van Atir uit de praktijk komen. Dat is prettig, ze weten waar ze het over hebben. Op hun advies hebben we de metingen opnieuw ingericht. Waar ik heel tevreden over ben, is dat we de uitkomsten per onderdeel van de expertmeting met elkaar kunnen vergelijken en het proces van schoonmaak kunnen monitoren en borgen. Omdat Atir volop zicht heeft op innovaties in de markt, maken we voor het verbeteren graag gebruik van hun expertise. Samen kom je verder!’  

Atir adviseert opdrachtgevers over kwaliteit, efficiency en organisatie van schoonmaakdienstverlening. Met ruim dertig jaar ervaring en vanuit de nieuwste inzichten. Voor het beste resultaat.  Onze adviseurs zijn professionele experts met veel ervaring en passie voor hun vak. Opdrachtgevers ervaren hen als doortastend, authentiek, positief-kritisch en doelgericht. De senior adviseurs zijn opgeleid als schoonmaakmakelaar; de kwaliteitsadviseurs zijn opgeleid als VSR-controleur en -inspecteur.

De integrale expertmetingen worden op dit moment al gebruikt door meerdere ziekenhuizen. Meer informatie bij Maudy van de Kamp, senior adviseur bij Atir, m.vandekamp@atir.nl, 06-30998588