Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Hygiëne Audit van Atir inspireert gemeente Schagen

De gemeente Schagen heeft deze zomer alle werkplekken en openbare ruimtes in het gemeentehuis opnieuw ingericht en de hygiënemaatregelen aangescherpt. Daarbij is de expertise van adviesbureau Atir ingezet om de laatste check te doen. Joke Kraakman, adviseur Facilitair bij de gemeente Schagen: ‘Natuurlijk hebben we onze eigen deskundigheid gebruikt bij de herinrichting van het gebouw. Toch vonden we het waardevol om gebruik te maken van de Hygiëne Audit van Atir. We willen echt alles doen om zo min mogelijk besmettingen te krijgen.’

Het gemeentehuis is op dit moment alleen open voor klantcontacten en collega’s die noodzakelijk op locatie moeten werken. Eerder waren er 213 werkplekken, met ruimte voor 300 personen. Inmiddels zijn er ruim 100 werkplekken minder. Daarnaast zijn de vergaderruimtes met minder meubilair ingericht en uitgebreid met beeldschermen voor hybride werken. Joke Kraakman: ‘De nieuwe manier van werken vraagt om ander gedrag. Zo moeten medewerkers via een reserveringsapp een werkplek reserveren. Daarmee zorgen we er samen voor dat we niet met meer dan 100 medewerkers tegelijk aanwezig zijn.’

Schoon schoner schoonst

Voor alle gebouwgebruikers heeft de gemeente Schagen de hygiënemaatregelen verbeterd. Zo zijn overal in het gebouw sensorkranen geplaatst en desinfectiezuilen neergezet. Ook zijn alle deuren voorzien van een automatische opener, waardoor er minder contactpunten zijn. Verder zijn op diverse plekken in het gebouw mondkapjes neergelegd. Ook andere artikelen, zoals onderleggers voor op de tafels en schoonmaakdoekjes, zijn volop beschikbaar. De gemeente Schagen werkt samen met schoonmaakpartner Pro Schoon, een sociale werkvoorziening. De medewerkers van deze organisatie hebben onder meer extra aandacht voor het schoonhouden van de contactpunten.

De Hygiëne Audit werd begeleid door Margreeth Grandiek, kwaliteitsadviseur bij Atir. Naast Joke Kraakman liepen een medewerker van Gebouwbeheer en een medewerker van ICT mee. Margreeth Grandiek: ‘Bij de audit hebben we allereerst gecheckt of er algemene hygiëneprotocollen zijn voor de gebouwgebruikers, of zij hiervan af weten én de protocollen ook naleven. Ook is gekeken of er concrete maatregelen en voorzieningen zijn getroffen om de hygiëne te borgen. Daarop aansluitend is de effectiviteit van de schoonmaakafspraken gecheckt. Ook de check op het gebruik van de juiste schoonmaakmiddelen, – materialen en persoonlijke beschermingsmiddelen is onderdeel van de Hygiëne Audit.’

Complimenten!

Rob Toorenburgh, senior adviseur bij Atir: ‘We waren onder de indruk van alle maatregelen die de gemeente Schagen heeft genomen. Dat verdient echt een compliment. Feitelijk konden we alleen maar bevestigen dat het gebouw voldoet aan alle hygiëne-eisen. Op details hebben we nog wat adviezen gegeven. Zo zagen we dat de rekjes om meerdere koffiebekers tegelijk mee te nemen, waren weggehaald. Dat is jammer, want koffiemachines zijn een bron van bacteriën. Vraag medewerkers dus vooral om koffie voor elkaar te halen in plaats van ieder voor zich. Een ander advies was om met een rode of groene markering kenbaar te maken of een bureau schoongemaakt moet worden.’

Iedereen op de hoogte?

Bij de Hygiëne Audit is ook gekeken hoe gebouwgebruikers worden gemotiveerd om zich aan de hygiënemaatregelen te houden. Margreeth Grandiek: ‘Aan dit onderdeel was ook veel aandacht besteed. Zo hebben alle medewerkers na de zomer een brief op het huisadres ontvangen met de positieve boodschap Welkom terug, fijn dat je er weer bent. In deze brief is de nieuwe situatie in het gebouw uitgelegd aan de hand van foto’s. In een video zijn de nieuwe looproutes bekend gemaakt. Daarnaast wordt dagelijks intranet ingezet om iedereen op de hoogte te houden en vind je op alle toiletten wisselende tips voor veilig werken.’

Vertrouwen dat het veilig is

Op basis van de Hygiëne Audit heeft Atir een adviesrapport opgesteld met concrete actiepunten voor de dienstverlener en de opdrachtgever.  Het rapport is gebaseerd op een vooraf afgesproken weging van de onderdelen, passend bij de omgeving en kwaliteitsniveaus. Joke Kraakman: ‘We hebben het rapport beschikbaar gesteld voor onze medewerkers. Het is mooi om te merken dat de uitkomst vertrouwen geeft dat de werkplek veilig is, natuurlijk op voorwaarde dat medewerkers zich aan de afspraken houden. Het inzetten van een onafhankelijke expert heeft ons bevestigd dat we het goed hebben gedaan. In de werkgroep Gebruik Gebouw gaan we nu verder met checken en optimaliseren. Een veilige werk- en verblijfomgeving blijft voor ons prioriteit.’

Meer weten over de Hygiëne Audit van Atir? Kijk hier voor informatie.