Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

HTC Advies ontwikkelt en regisseert serviceconcepten

HTC Advies ontwikkelt en regisseert serviceconcepten voor de nieuwe werkomgeving. Wij doen dit omdat wij geloven dat het ervaren van comfort en gastvrijheid in de werkomgeving een sterk bepalende factor is voor het werkplezier en de prestaties van professionals en daarmee voor het succes van de organisatie. Zo draagt een krachtig serviceconcept bij aan motivatie, vitaliteit, inspiratie en slim (samen)werken, waardoor professionals zich ontzorgt en verrast voelen.

Onze visie op serviceconcepten in de nieuwe werkomgeving

Onderscheidend vermogen

Het serviceconcept versterkt de identiteit van de organisatie of multi-tenant vastgoed en sluit aan visie en doelen. Daarmee draagt de nieuwe werkomgeving bij aan het binden en boeien van de huidige medewerkers en het onderscheidend vermogen van de organisatie in de (arbeids)markt.

Gebruiker centraal

Het serviceconcept stelt de gebruiker (en klant) centraal: door de behoeften en verwachtingen van de gebruiker optimaal te begrijpen, komen we tot de beste oplossingen voor comfort en gastvrijheid. Daarbij gaan we uit van maatwerk en boutique; de tijd van ‘one size fits everybody’ is voorbij.

Optimalisatie werkprocessen

Het serviceconcept is zo ingericht dat het de werkprocessen optimaal ondersteunt cq. optimaliseert en maximaal gebruik maakt van digitale toepassingen. Dit betekent dat de services worden ingezet op de juiste plaats en het juiste moment en met de hoogste impact.

Rendabele investering

Het serviceconcept is een rendabele investering, waarbij de opbrengsten van de verschillende onderdelen zichtbaar en zorgvuldig zijn afgewogen tegen de kosten. 

Samen met stakeholders en disciplines

Het serviceconcept is het resultaat van nauwe samenwerking tussen alle stakeholders in het ontwerpproces en de disciplines FM, HR en IT.

Toegevoegde waarde HTC Advies

Onze expertise is gebaseerd op een unieke combinatie van kennis en ervaring uit hotelmanagement, facilitaire dienstverlening en vastgoed. Wij werken vanuit partnerschap met de opdrachtgever en verbinden deze met gevestigde namen en innovatieve start ups in de markt. Wij vervullen in deze samenwerking de rol van adviseur, regisseur, projectleider en/of contractcoach.

Vanuit onze ervaring als specialist op de single soft services, zijn wij expert in het ontwerpen van een dynamisch servicecontract voor een eerlijke marktconforme prijs: we kennen het proces en verdienmodel tot op detail, wat maakt dat we impact van contractkeuzes inzichtelijk kunnen maken.

Door de inzet van Service Design Thinking denken en werken wij gericht op de ervaring in plaats van aanbodgericht. Wij maken daarbij gebruik van unieke gevalideerde hospitalityprofielen, die inzicht geven in de drijfveren van de gebruikers en richtinggevend zijn voor het ontwerp van het serviceconcept.

Wij beschikken over financiële kengetallen om effectieve businesscases uit te kunnen werken voor onderbouwde keuzes waar het gaat om budget en samenwerking met de markt.

Wij werken met datadriven performancemanagement, wat zorgt voor transparantie, grip op contracten en groei in strategisch partnerschap.