Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Duurzaamheid wens of eis?

Duurzaamheid is een thema dat bij elke organisatie op de agenda staat. Het thema overstijgt trends en is groot voor iedere organisatie. Hoe urgent is het thema ‘duurzaamheid’ eigenlijk in praktijk? Op welk niveau en hoe groot is het thema in contractvorming? Wat betekent dit in de samenwerking?

Bij de vraag welke thema’s voor organisaties belangrijk zijn bij een schoonmaakaanbesteding wordt tegenwoordig bijna altijd ‘duurzaamheid’ genoemd. Het opnemen van ‘duurzaamheid’ als gunningcriterium is dan ook populair.

Margriet van Dijken, managing partner Atir: ’Bij het verdiepen van het thema komen we grote verschillen tegen. Veel organisaties hebben een duurzaamheidsnotitie of beleid maar de werkelijke vertaling naar de eigen praktijk en gewenste samenwerking hierin met partners is verschillend.’ Deze vertaling maakt het juist mogelijk om een schoonmaakbedrijf te selecteren dat goed aansluit op de duurzaamheidsdoelen van de opdrachtgever om duurzaamheid zo optimaal vanuit de keten te benaderen. Zo kun je als organisaties samen versnellen in het bereiken van de doelstellingen. Hoe minder verdieping, hoe minder het thema geschikt is als gunningcriterium. Het is belangrijk om het onderscheidend vermogen uit de markt aan te spreken. Kan het onderscheidend vermogen onvoldoende worden aangesproken, dan kan duurzaamheid beter niet als gunningscriterium worden opgenomen.

Als er een duidelijk plan en vertaling naar doelstellingen is dan kan dit in een uitvraag beschreven worden. Ook voor de schoonmaakbedrijven is dit essentiële informatie om het verschil te kunnen maken. Als gunningcriterium kan naar de aansluiting op en versterking van deze doelen gevraagd worden. Op deze wijze kan de inschrijving concreet en projectgericht beoordeeld worden zodat er een goede match en resultaat ontstaat.

Schoonmaakbedrijven zijn actief bezig met het thema duurzaamheid. Doelen worden bijvoorbeeld opgehangen aan één of meerdere Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties of de CO2 prestatieladder van stichting klimaatvriendelijk aanbesteden & ondernemen (SKAO). Concrete aspecten als waste management, minimaliseren van transportbewegingen, toepassen van minder milieubelastende reinigings- en onderhoudsmethodieken, optimaliseren levensduur en inzet van machines, materialen en middelen  Ook overdag schoonmaken is nog steeds een energiebesparende maatregel, gebouwen hoeven ’s avonds niet verlicht en verwarmd te worden.

Duurzaamheid betreft naast klimaataspecten ook sociale aspecten. Margriet van Dijken: ‘Duurzame en inclusieve inzet van mensen is in een arbeidsintensieve sector als de schoonmaakbranche een groot thema.’ In welke mate kunnen en willen medewerkers productief, gemotiveerd en gezond blijven werken, binnen of buiten de organisatie. Dit richt zich op jong en oud met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt.

Aanbestedende organisaties zullen, als het thema duurzaamheid echt belangrijk is, hieraan lading moeten geven. Pas dan kunnen passende en relevante eisen worden gesteld aan samenwerkingspartners. Dan kunnen effectieve gunningcriteria worden geformuleerd en weten inschrijvende partijen hoe zij aan kunnen sluiten bij de duurzaamheidsdoelstellingen van de opdrachtgever. Om het thema ook na een aanbesteding urgent te houden is het uitvoeren van een jaarlijkse duurzaamheidsaudit effectief. Hierin wordt getoetst of en in welke mate de duurzaamheidsdoelen gerealiseerd worden in de samenwerking. Dé basis voor een duurzame en toekomstbestendige match.