Loading...
Visie en aanbesteden 2018-01-31T15:04:46+00:00

De juiste externe partijen en partners vinden is cruciaal voor uw bedrijfsvoering. Zij zijn een direct verlengstuk van uw eigen organisatie. Wij bezorgen u een effectief aanbestedingstraject van a tot z in een rol die we gezamenlijk overeenkomen. Onze bijdrage kan variëren van materiedeskundige in uw team tot procesbegeleider/projectleider voor het gehele aanbestedingsproject. Atir is bekend met het juridische kader, werkt nauw samen met erkende aanbestedingsjuristen en past uiteenlopende aanbestedingsmethodieken toe waaronder BVP (best value). Uitgangspunt is om de beste expertise voor u te ontsluiten uit de markt.

Atir dienstverlening betreft:

  • Opstellen schoonmaakvisie
  • Marktoriëntatie
  • Opstellen programma van eisen (RFP)
  • Schoonmaak begroting
  • Europese aanbesteding
  • Onderhandse aanbesteding
  • Contractvorming
  • Resultaatgericht contract

bekijk onze andere expertises

Onderzoek & advies

Contractmanagement

Kwaliteitsmetingen

Interim & training

Software