Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Contractmanager schoonmaak 2.0

Doordat in het regiemodel meer taken en verantwoordelijkheden belegd worden bij de leverancier wordt de rol van contractmanager (schoonmaak) steeds belangrijker. Het omvat de volgende zaken:

  • het inkoopproces om te komen tot de beste partners
  • de implementatie van de afspraken en prestatiemanagement
  • beheer van gemaakte afspraken door middel van data verzameling en analyse
  • relatiemanagement met zowel de stakeholders als de samenwerkende partners

Er is in toenemende mate aandacht voor data verzameling en analyse. Enerzijds om prestaties te meten maar vooral om daarmee prestaties en processen te verbeteren. Ook geeft deze data voeding aan het uiteindelijk nog steeds belangrijkste onderdeel van contractmanagement: relatiemanagement. Relatiemanagement heeft twee gezichten. De mate waarin de activiteiten gericht zijn op het bereiken van de doelen met de samenwerking is tegenwoordig dominanter. De dimensie van de persoonlijke relatie verdwijnt daarentegen wat meer naar de achtergrond. Gelijke gestemdheid in deze twee dimensies maakt onderdeel uit van de partnership en het feit of partijen bij elkaar passen. Het gaat uiteindelijk om prettig samenwerken in het bereiken van de doelen.

Is de contractmanager schoonmaak er klaar voor?

Meer lezen over contractmanagement