Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Atir introduceert de Hygiëne Audit

Schoonmaak en hygiëne bewijzen hun waarde nu nog zichtbaarder in tijden van corona. Voor schoonmaakadviesbureau Atir is dit aanleiding om een Hygiëne Audit aan te bieden die bijdraagt aan het voorkomen van verspreiding van het coronavirus. De Hygiëne Audit wordt door een hygiëne-expert van Atir uitgevoerd en is gebaseerd op de RIVM-richtlijnen en de gebouwspecifieke hygiëne afspraken. De audit ondersteunt de samenwerking tussen opdrachtgever en schoonmaakdienstverlener. Atir heeft hiervoor de online auditapplicatie geheel op maat doorontwikkeld.

Bij dienstverleners en opdrachtgevers is er in deze tijd meer focus op frequentie, proces en intensiteit van schoonmaakhandelingen. Beide partijen hebben daarbij hetzelfde belang: een hygiënische (werk)omgeving waar het risico op besmetting met het coronavirus zo minimaal mogelijk is. 

Praktisch, kwalitatief en aanvullend

De Hygiëne Audit is een praktische meting, kwalitatief van aard en een aanvulling op de reeds bestaande resultaatmetingen als VSR-KMS en ER-KMS. Tijdens de Hygiëne Audit observeert en checkt de expert onder meer de volgende onderdelen:

  • Is er een algemene hygiëneprotocol voor gebouwgebruikers?
  • Zijn de gebouwgebruikers hiermee bekend?
  • In hoeverre worden de protocollen nageleefd?
  • Zijn er concrete maatregelen en voorzieningen in het gebouw getroffen om de hygiëne te borgen?
  • Wat is de effectiviteit van de schoonmaakafspraken?
  • Welke aanpassingen zijn hierin doorgevoerd?
  • Zijn de protocollen en afspraken bekend bij de schoonmaakmedewerkers?
  • Worden de juiste schoonmaakmiddelen,  -materialen en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt? En worden ze op de juiste manier ingezet?

Adviesrapport

De expert overlegt met de opdrachtgever welke weging de onderdelen van de audit moeten hebben, passend bij de omgeving en kwaliteitsniveaus. Op basis van de uitkomst van de Hygiëne Audit geeft de expert een advies voor verdere optimalisatie van de hygiëne. Dit advies wordt vastgelegd in een adviesrapport met concrete actiepunten voor de dienstverlener en de opdrachtgever. 

Atir adviseert al ruim 30 jaar organisaties voor de optimalisatie van de schoonmaakdienstverlening.

Lees meer over onze kwaliteitsmetingen en werkwijze.