Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Atir bouwt aan partnership bij Auris groep

Sinds 2017 is Atir de contractadviseur schoonmaak voor Koninklijke Auris. De Koninklijke Auris Groep is een Nederlandse organisatie die onderwijs, begeleiding en zorg biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met gehoor-, spraak- en taalmoeilijkheden. Onder de organisatie vallen onder andere scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en audiologische centra. Atir draagt bij aan het optimaliseren van schoonmaakprocessen, met als doel professionalisering van de schoonmaakoperatie en uitvoering geven aan een modern schoonmaak-beleid dat bijdraagt in het behalen van haar ambities en medewerkers en leidinggevende zoveel mogelijk ‘ontzorgd’

Koninklijke Auris Groep heeft sinds juli 2020 een contract met haar schoonmaakdienstverlener voor het schoonmaakonderhoud, glasbewassing en sanitaire voorzieningen voor 24 schoollocaties en 1 kantoorlocatie. Om er voor te zorgen dat de medewerkers van Auris dagelijks worden ontzorgt op het gebied van de hygiëne van de locaties is een goede samenwerking en communicatie met de dienstverlener. een belangrijke basis.

Maandelijks sluit daarom Matthijs Bergers, schoonmaakadviseur bij Atir, aan bij het operationele overleg op steeds een andere locatie van Auris. Matthijs: “We zijn ervan overtuigd dat we vanuit de driehoek met opdrachtgever en schoonmaakdienstverlener sommige problemen op voorhand kunnen oplossen of voorkomen, door de operationele overleggen steeds op een andere locatie te voeren, zorgen wij voor zichtbaarheid van de centrale regiefunctie van zowel de facilitaire afdeling van Auris als van Atir.”  In dit overleg bespreken Auris, de schoonmaakdienstverlener en Atir de uitslagen van de VSR-KMS metingen. Daarnaast worden operationele zaken & meldingen vanuit de locaties besproken.  Bas Plugge, Centraal Faciliatir en Veiligheidsmedewerker, Koninklijke Auris Groep: ”Doordat operationele zaken maandelijks worden besproken krijgen we grip op het proces. Bijkomend voordeel is dat het tactische en het strategische overleg daardoor ook echt over tactische en strategisch zaken kan gaan.”  Maudy van de Kamp, senior adviseur Atir: “hierdoor hebben we een stevige operationele basis en kunnen we verder bouwen aan partnership, en ons richten op lange termijn strategische doelen van Auris op het gebied van schoonmaakonderhoud behalen en verder aanscherpen.

Atir adviseert opdrachtgevers over kwaliteit, efficiency en organisatie van schoonmaakdienstverlening. Met ruim dertig jaar ervaring en vanuit de nieuwste inzichten. Voor het beste resultaat.  Onze adviseurs zijn professionele experts met veel ervaring en passie voor hun vak. Opdrachtgevers ervaren hen als doortastend, authentiek, positief-kritisch en doelgericht. De senioradviseurs zijn opgeleid als schoonmaakmakelaar; de kwaliteitsadviseur zijn opgeleid als VSR-controleur en -inspecteur.

Matthijs is contractadviseur voor profit en non-profit organisaties waaronder de segmenten onderwijs, overheid en zorg. Voor meer informatie over ons contractmanagementprogramma, neem een kijkje op www.atir.nl of neem contact op met m.bergers@atir.nl, 06-20519249.