Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Atir begeleidt schoonmaakaanbesteding NRG en TNO

NRG en TNO hebben gezamenlijk de schoonmaak aanbesteed waarbij Atir de aanbesteding heeft verzorgd. Per 1 september 2022 is Victoria verantwoordelijk voor de schoonmaak, glasbewassing en sanitaire voorzieningen op het terrein in Petten waar onder andere de hogefluxreactor staat. CSU is verantwoordelijk voor de schoonmaak, glasbewassing, afvalbeheer en de sanitaire voorzieningen op de locatie in Arnhem.

NRG en TNO delen het terrein in Petten en wensten gezamenlijk een aanbesteding in de markt te zetten. Doel was dat de nieuw af te sluiten overeenkomsten duurzaam en gezond zijn voor zowel NRG, TNO als de schoonmaakdienstverleners. Met name de logistieke uitdaging op het uitgestrekte terrein in Petten was een mooie uitdaging in deze aanbesteding. Daarnaast is voor NRG en TNO duurzaamheid en veiligheid tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden een belangrijk kwalitatief aspect van de dienstverlening.  

Ed Zuidersma, manager Facility Management & Services NRG: ‘Voor het uitvoeren van deze aanbesteding hebben wij in Atir een professionele adviseur gevonden die ons in het gehele proces van de aanbesteding en de te maken keuzes mee heeft genomen, geadviseerd en ondersteund.’

Tijdens de strategische fase waarin de visie op schoonmaak voor zowel NRG als TNO is ontwikkeld zijn verschillende stakeholders betrokken. Maudy van der Kamp (Senior Adviseur Atir):Doordat we tijdens de visievorming ook een gesprek hebben gevoerd met de objectleiding van de zittende dienstverlener waren we nog beter in staat een goed uitvoerbare uitvraag in de markt te zetten. Daarnaast creëerde dit ook meer draagvlak.’

De schoonmaakwerkzaamheden zijn in twee percelen verdeeld (Arnhem en Petten) waarbij Victoria en CSU gekozen zijn als nieuwe schoonmaakdienstverlener. Op beide locaties is gekozen voor resultaatgericht schoonmaken zodat de invulling van de werkzaamheden wordt overgelaten aan de professional. Met name de wijze waarop de dienstverlening door zowel Victoria als CSU wordt ingericht, als de borging van veiligheid en de duurzaamheidsdoelstellingen gaf de doorslag  voor  de keuze voor deze schoonmaakdienstverleners.

NRG is een internationaal opererende nucleaire dienstverlener. NRG produceert isotopen, verrichten nucleair technologisch onderzoek en is consultant op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid van nucleaire installaties en dienstverlener in stralingsbescherming.

TNO is een thema gestuurde Research- & Kennisorganisatie en is in 1930 opgericht om wetenschappelijk onderzoek toepasbaar te maken voor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties en daardoor het innovatief vermogen te versterken.

Atir adviseert opdrachtgevers over kwaliteit, efficiency en organisatie van schoonmaakdienstverlening. Met ruim dertig jaar ervaring en vanuit de nieuwste inzichten. Voor het beste resultaat.  Onze adviseurs zijn professionele experts met veel ervaring en passie voor hun vak. Opdrachtgevers ervaren hen als doortastend, authentiek, positief-kritisch en doelgericht.

Maudy is (aanbestedings) adviseur voor profit en non-profit organisaties waaronder de segmenten onderwijs, overheid en zorg. Voor meer informatie over ons aanbestedingsadvies neem een kijkje op www.atir.nl of neem contact op met  m.vandekamp@atir.nl, 06-30998588.