Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Atir begeleidt ARTIS in tender schoonmaak

Bij ARTIS is het proces naar sturing op de belevingskwaliteit de afgelopen jaren steeds sterker ontwikkeld. In de tender van het schoonmaakonderhoud was bezoekersbeleving dan ook een prominent onderdeel.

ARTIS heeft in Atir een goede adviseur gevonden om samen met ARTIS een nieuwe schoonmaakovereenkomst af te sluiten waarin de doelstellingen en het DNA van ARTIS integraal zijn meegenomen. Ilse Donkervoort, adviseur Atir: “Voorafgaand aan het tendertraject hebben we veel aandacht besteed aan de doelstellingen van ARTIS (bezoekersbeleving, duurzaamheid, ketensamenwerking) en hoe de schoonmaakdienstverlener hieraan kan bijdragen. Dit is bepalend geweest voor de uitvraag aan de markt en de uiteindelijke match met de nieuwe dienstverlener”. ,

Hoofddoelstelling met schoonmaak was: Gedurende de hele dag positief bijdragen aan een 8+ bezoekersbeleving. Atir heeft voorafgaand aan de uitvraag de markt gevraagd wat er vanuit hen mogelijk is om bij te dragen aan deze doelstelling. Daarna is de uitvraag naar een selecte groep schoonmaakdienstverleners gestuurd. Ilse: ‘Doordat we vooraf een selectie maakten o.b.v. uitgangspunten waren we daarna in staat om een tender te starten met potentieel passende kandidaten”.

Vanuit de organisatiedoelstellingen heeft Atir een Plan opgevraagd bij de dienstverleners inclusief een Roadmap voor de schoonmaakdienstverlening.  Ilse: “Gedurende de gehele procedure, bij elke keuze die we maakten hebben we ons de vraag gesteld: Hoe verhoudt dit zich tot de doelstellingen van ARTIS?”.

Effektief kwam uiteindelijk als beste uit de bus. “We zijn super trots om deze prachtige locatie toe te mogen voegen aan onze huidige opdrachtgevers portefeuille”, schrijft het schoonmaakbedrijf. “Effektief gaat voor een langdurige en fijne samenwerking.”

Om er voor te zorgen dat de dienstverlening continue verbetert is een Roadmap samengesteld. In deze Roadmap staan de stappen voor de aankomende jaren om samen verder te ontwikkelen en door te groeien naar een optimale bezoekersbeleving, ketensamenwerking en duurzame dienstverlening.

Ilse: “Voor ons was dit een super leuke opdracht waarbij we een goed beeld hebben gekregen wat de markt kan bieden. De dynamiek van de omgeving en de samenwerking met ARTIS was heel plezierig. De omgeving is natuurlijk ook uniek. Gaaf om een kijkje in de keuken van de dierentuin, maar ook van de overige functies en gebouwen te hebben. Ik heb er alle vertrouwen in dat we voor ARTIS het beste uit de markt hebben gehaald en kijk uit naar het vervolg van onze samenwerking waarin we door middel van contractmanagement waarde blijven toevoegen in de samenwerking tussen ARTIS en de schoonmaakdienstverlener”.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ondertekening ARTIS

Van links naar rechts: Nina Poort (Effektief), Ouarda van Veen (Effektief), Patrick Reinders (Effektief), Redouane el Maimouni (Effektief), Suzanne Brinkman (ARTIS), Rembrandt Sutorius (ARTIS), Claudia Lücke (ARTIS), Margriet van Dijken (ATIR) en Ilse Donkervoort (ATIR).

Foto: Artis, Amber Dekker