Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Aanbesteding schoonmaak gemeente: SMB Willems schoonmaakdienstverlener gemeente Barneveld

Atir heeft de gemeente Barneveld in 2017 ondersteund bij de aanbesteding schoonmaakdienstverlening. Sinds 2 januari is SMB Willems gestart met het schoonmaakonderhoud en de glasbewassing voor de gemeente Barneveld. Het schoonmaakbedrijf is verantwoordelijk voor vijf locaties met een totale oppervlakte van circa 10.000 vierkante meter. De opdracht heeft een duur van maximaal zeven jaar.

Op 5 december 2018 bevestigden de twee partijen de samenwerking met een contractondertekening  door Jan Werkhoven (teamleider Vastgoed gemeente Barneveld) en Tim de Jong (directeur SMB Willems).

Schoonmaakaanbesteding met vastgezette prijs
SMB Willems kreeg de opdracht gegund na een Europese schoonmaakaanbesteding. Bijzonder aan de aanbesteding is dat de prijs voor de opdracht was vastgezet en de gunning volledig heeft plaatsgevonden op basis van kwalitatieve aspecten. SMB Willems behaalde hierbij van de acht inschrijvers de hoogste score.

SMB maakt schoon bij veel Gelderse gemeenten
Na Arnhem, Epe, Heumen , Lochem, Nijmegen , Voorst en Zutphen kiest opnieuw een gemeente voor SMB Willems. “Hiermee verstevigen wij onze positie als regionaal schoonmaakbedrijf in de provincie Gelderland en daarmee leggen we de basis voor een verdere groei in de regio Noord-Gelderland”, laat het schoonmaakbedrijf weten.

Social return
Met het schoonmaakconcept ‘Kansen die tellen!’ geeft SMB Willems bij gemeente Barneveld invulling aan de eis met betrekking tot social return. Minimaal 20 procent van de loonsom wordt hierbij ingevuld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zonder verdringing van bestaande arbeidsplaatsen.

Ervaring Atir

Atir heeft meer dan 60 gemeente als opdrachtgevers. Atir is trots om zoveel gemeentes te ondersteunen bij hun schoonmaakvraagstukken. Atir heeft veel ervaring bij de begeleiding van aanbesteding schoonmaak voor gemeente. Thema’s die veel spelen bij gemeenten zijn: Social Return, duurzame inzet schoonmaakmedewerkers, resultaatgericht schoonmaken, dagschoonmaak en beleving. De aanpak van Atir bij de begeleiding van de aanbesteding schoonmaak voor gemeente is altijd maatwerk. Op basis van de specifiek vraag en expertise zetten wij onze adviseurs met veel succes in.

Meet weten over de aanpak van Atir bij een aanbesteding schoonmaak voor gemeente lees ook: https://www.atir.nl/schoonmaak/aanbesteding/

Dit artikel is gepubliceerd in Service Management.