Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Aanbesteden op maat maakt het verschil!

Contract afloop is dé aanleiding voor (her)overweging van keuzes. Wat gaat goed wat moet anders. Sommige zaken zijn heel praktisch van aard maar andere vragen om een andere keuze op strategisch niveau. Voorbeelden hiervan bij de heroverweging van schoonmaakonderhoud zijn wat schrijf je voor en wat laat je over aan de dienstverlener. Welke rol en verantwoordelijkheid wordt belegd bij de dienstverlener/partner? Hoe wordt omgegaan met het budget in relatie tot ondernemerschap en beheer? Atir begeleidt in een jaar diverse aanbestedingen waarbij de doelstellingen zeer uiteenlopen. Omdat de doelstelling leidend is voor het verloop van het traject hierbij een paar voorbeelden;

Van 30 naar 3 dienstverleners bij AMOS scholengroep

Het aantal dienstverleners beperken voor meer uniformiteit en efficiency begint bij een goede inventarisatie van de huidige situatie. Tevens levert een zorgvuldige samenstelling van een gedragen kwaliteitsontwerp aan de voorzijde z’n vruchten af later in het proces. Duidelijkheid over een basisvoorziening per locatie en de mogelijkheid en budget voor opplussen komt de locaties tegemoet.

Naar echt partnerschap bij ROC van Twente

Samen optrekken met de dienstverlener in het bereiken van de centrale thema’s van de aanbestedende dienst, dat is echt partnership volgens ROC van Twente. Grip op de kosten, kwaliteit  en het sociaal aspect zijn belangrijke thema’s waar in het nieuwe contract op gefocussed is. Zowel in de gunning als in het latere monitoren van de effectiviteit.

Decentrale invloed en besparingspotentieel in de retail

Hoe krijg je het beste van beide: centrale borging van processen en decentrale organisatie, afstemming en draagvlak op de locaties? Hier letten we op in de retailbranche evenals de management informatie behoefte van de verschillende stakeholders. Daarnaast is creatief realistisch ondernemerschap in nauwe samenwerking vaak een effectieve oplossing gebleken voor een besparing met behoud van kwaliteit.

Ruimte voor sociale maatschappelijke verantwoordelijkheid bij gemeenten

Nagenoeg alle gemeenten die aanbesteden nemen de sociale eis of SROI doelstelling mee als thema. Er zijn verschillende passende routes en constructies om te voldoen aan de doelstelling. Hierbij houden we tegenwoordig rekening met de haalbaarheid in aanbod en het werkelijke sociale gehalte. Een plan op maat die alle stakeholders tevreden stelt is een mooie uitdaging waaraan uitstekend voldaan kan worden.

Nieuwsgierig naar onze ervaringen? Nieuwsgierig naar oplossingsrichtingen voor uw plan? 

Neem contact op met ons via:  036-30 30 500 of  info@atir.nl