Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

augustus 2019

Doordat in het regiemodel meer taken en verantwoordelijkheden belegd worden bij de leverancier wordt de rol van contractmanager (schoonmaak) steeds belangrijker. Het omvat de volgende zaken: het inkoopproces om te komen tot de beste partnersde implementatie van de afspraken en

Adviesgesprekken gaan nog vaak over de dismatch tussen de uitkomst van een schoonmaakkwaliteitsmeting en de schoonmaakbeleving over hetgeen is gemeten. Het blijft een kunst voor de verantwoordelijke manager om goed vat te krijgen op deze twee dimensies. Toch is het belangrijk helder te