Hoe zou het zijn als u altijd inzicht hebt in de prestaties van de leverancier? Vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week online inzicht in de resultaten van kwaliteitsmetingen, de financiën en de beleving van de gebouwgebruiker? Om uw contractbeheer te optimaliseren en een duurzame samenwerking te realiseren maken wij dit voor u mogelijk met het ATIR Dashboard.


Altijd inzicht in de prestaties van de schoonmaakdienstverlener
Een essentieel onderdeel van het beheren van uw facilitaire contracten is inzicht in de prestaties van uw dienstverlener. Tijdens de aanbesteding heeft u de kritieke indicatoren bepaald eventueel gekoppeld aan consequentieafspraken. Steeds vaker zien we zelfs optiejaren die zijn gekoppeld aan deze prestatieafspraken. Hoe beter je presteert, hoe langer de samenwerking voortduurt. In onze ogen een positieve ontwikkeling omdat je daarmee duurzame en gezonde contracten stimuleert.

Dashboard
Om aan onze opdrachtgevers de prestaties inzichtelijk te maken hebben wij een online dashboard ontwikkeld. Dit dashboard geeft inzicht in de prestaties van de dienstverlener op de contractafspraken, de KPI’s of de SLA en zorgt voor focus. Hoe ontwikkelen de prestaties zich? De volgende stap in contractbeheer.

De belangrijkste indicatoren in één scherm
Het ATIR Dashboard maakt in één overzicht de prestaties inzichtelijk. Deze onderwerpen en de bijbehorende norm zijn zelf te bepalen. Dit richt je eenvoudig in naar de afspraken in het contract.

Meerdere locaties in één beeld
Of het nu om één locatie gaat of honderd. Het dashboard biedt alle mogelijkheden om deze informatie te verwerken. Eén overzichtsscherm voor alle locaties en inzoomen op specifieke locaties via de landkaart (werkt zelfs uitstekend lokaal niveau als de locaties dicht bij elkaar liggen). Clustering van regio’s of groepen locaties is simpel.

Inzoomen op een indicator
Per indicator zoom je eenvoudig in. Onderliggend tref je alle resultaten aan van de controles en metingen. Naast de prestaties is direct duidelijk hoe de prestaties zich ontwikkelen.

Verbetering communicatie
Omdat het dashboard online beschikbaar is kun je vanaf elk apparaat (computer, tablet, smartphone) met internet het dashboard bekijken. Je kunt daarmee direct anderen ook de prestaties inzichtelijk maken. De informatie is zelfs te downloaden en te bewerken voor een rapportage. Daarbij slaat het dashboard ook de belangrijkste rapportages op als naslagwerk.

gripbrochure