Sinds de oprichting in 1988 adviseert ATIR veel bedrijven en (overheids)instellingen bij (Europese) aanbestedingen. Inmiddels hebben wij dit voor honderden organisaties gedaan. Met onze integrale aanpak vinden wij de optimale balans tussen kwaliteit en efficiency. Uw organisatie ontwikkelt zich continu.

Door deze ervaring hebben wij veel kennis opgedaan van allerlei verschillende contractvormen en alles wat hier mee te maken heeft. In het inkoopproces houden wij er rekening mee dat de uitgangspunten gedurende de looptijd van het contract wijzigen. Wij helpen u de optimale contractvorm te vinden, die de basis vormt voor een professionele en duurzame relatie tussen u als opdrachtgever en de schoonmaakleverancier. Wij zijn op de hoogte van de laatste juridische- en inkoopontwikkelingen en kunnen u adviseren over het BTW-regime.

Verschillende contractvormen:
- Joint Venture schoonmaak
- Sociale werkvoorziening schoonmaakonderhoud
- Combinatie uitbesteden en inbesteden schoonmaak
- Inbesteden schoonmaak

Door de jarenlange ervaring met aanbesteden en inkopen van schoonmaakonderhoud zijn de adviseurs van ATIR gespecialiseerd in alle diverse contractvormen. Of het nu gaat om een joint venture, een resultaatcontract of een inspanningscontract, de adviseurs van ATIR kunnen u adviseren. Veelal voeren we een onderzoek uit naar het meest geƫigende contract om te bepalen welk schoonmaakscenario het beste bij uw organisatie aansluit. Wilt u een onderbouwde keuze maken voor een joint venture, de overstap naar inbesteden, uitbesteden of een combinatie van de twee? ATIR geeft u alle expertise en informatie om een gefundeerde beslissing te maken en het meeste resultaat te halen uit uw gewenste contractvorm.