De contractovergang is een cruciaal onderdeel van de nieuwe schoonmaakovereenkomst en bepaald in grote mate het succes van de schoonmaakdienstverlening. Met name de periode tussen de definitieve gunning en de eerste drie maanden zijn essentieel. Hoe bewaakt u de implementatie van de nieuwe schoonmaakovereenkomst door de schoonmaakleverancier? En hoe is het geregeld met alle medewerkers die langer dan anderhalf jaar op uw locatie hebben gewerkt? Deze periode is ook essentieel om de door u bepaalde KPI's te implementeren

 

Het is essentieel om een goed plan te hebben voor de implementatie van de nieuwe overeenkomst en het succes op de lange termijn, de contractperiode, te borgen. ATIR is gespecialiseerd in het begeleiden van een goede contractovergang en heeft veel organisaties met onder meer de volgende activiteiten ondersteund.

 

Nulmeting/ 0-meting

Wij adviseren ruim voor iedere contractovergang een nulmeting uit te laten voeren van de huidige staat van het schoonmaakonderhoud. Tijdens een nulmeting ligt de nadruk met name op de periodieke werkzaamheden en wordt samen met de huidige en nieuwe leverancier bepaald welke werkzaamheden achterstallig zijn en voor oplevering afgerond dienen te zijn. Aanvullend kan een éénmeting uitgevoerd worden op de dag van de contractovergang waarbij gekeken wordt of de afspraken zijn nagekomen. Is er na de contractovergang nog sprake van achterstallig onderhoud kan de nieuwe leverancier dit op kosten van de oude leverancier oppakken.

 

Overname schoonmaakpersoneel

Een fundamenteel onderdeel van een contractovergang is de overname van het schoonmaakpersoneel. In de CAO voor de schoonmaakbranche is vastgelegd dat schoonmaakmedewerkers die langer dan anderhalf jaar op een zelfde locatie hebben gewerkt een voorstel van de nieuwe leverancier dienen te ontvangen. Dit blijkt in de praktijk vaak lastiger dan verwacht. Want welke verworven rechten hebben de schoonmaakmedewerkers en krijgen ze een goed voorstel van de nieuwe leverancier. Uiteraard veranderd er het een en ander voor de schoonmaakmedewerker alleen is het belangrijk te waken dat deze niet de dupe worden. ATIR is specialist in de overname van schoonmaakpersoneel en treedt regelmatig op als mediator. De overname moet altijd onderdeel uit maken van de aanbesteding.

 

Bewaken implementatieplan

Na de definitieve gunning is het belangrijk dat de nieuwe te starten leverancier zo snel mogelijk zorgt voor een opstartplan of implementatieplan van het schoonmaakonderhoud. In dit plan staat onder andere hoe de overname van het personeel is georganiseerd en hoe zij bijvoorbeeld de KPI's gaan implementeren en borgen. ATIR bewaakt voor u het implementatieplan en stuurt de leverancier in de goede richting, deze begeleiding kan duren tot de eerste maanden van het contract om hiermee de kwaliteit te borgen die in het Programma van Eisen is vastgelegd.