De monitoring van de prestaties van de schoonmaak wordt naast de uitvoering van “technische” metingen gedaan via een deskundigenmeting. Hierbij worden de variabelen om de prestaties te meten, de Key Performance Indicators (die contractueel SMART zijn gemaakt) gemeten. Dit managementinstrument is van cruciaal belang om de kwaliteit van de dienstverlening te meten en speelt een belangrijke rol bij het leveranciersmanagement. Het Service Level Agreement vormt de basis voor de metingen.