Advisering over schoonmaak in een ziekenhuis of in een zorg- of verpleeghuis is een apart aandachtgebied van Atir. Enkele adviseurs zijn daarom gespecialiseerd schoonmaakadviseur voor de gezondheidszorg. Kennis over de WIP richtlijnen en de vertaling naar schoonmaakcontracten, maar ook de afspraken op OK’s en de aansluiting bij het zorgproces zijn thema’s die bij ziekenhuis schoonmaak aan de orde komen. Ook zien we vaak samenwerkingsvormen ontstaan om ofwel als gezamenlijke ziekenhuizen schaalvoordelen te behalen op onder andere schoonmaakonderhoud ofwel om kennis- en financieel voordeel te behalen in de vorm van Joint Ventures.

In ziekenhuizen en zorg- en verpleeghuizen wordt vaak gewerkt met een eigen schoonmaakdienst. Al dan niet in combinatie met uitbesteding. Voor een groot aantal opdrachtgevers hebben wij een marktconformiteitstoets uitgevoerd. Er wordt op realistische wijze een beeld wordt gevormd van de marktconformiteit op de verschillende onderdelen: programma’s, organisatie, schoonmaakkwaliteit, grip op het resultaat, ureninzet, kosten, werkwijze, protocollen, etc.

Bevindingen uit de toets vormen vaak de basis voor een plan van aanpak voor vitalisering van de schoonmaak in het ziekenhuis.

Wij leveren advies en begeleiding op elke mogelijke manier voor een schoon ziekenhuis met een gastvrije uitstraling. U wilt de patienten, medewerkers en bezoekers die in uw ziekenhuis komen een veilige, gastvrije en schone omgeving kunnen bieden. Atir heeft naast kennis van schoonmaakorganisatie in een zorgomgeving ook in ruime mate kennis op gebied van gastvrijheid en hygiene.

Steeds vaker staat ontwikkeling van schoonmaakpersoneel hoog op de agenda van het facilitair management en HR. Het betreft dan niet alleen vakinhoudelijke opleidingen maar ook vaardigheids-en bewustwordings trainingen. Atir heeft samen met SVS een hospitality module voor schoonmakers ontwikkeld. Ook verzorgt Atir met zusterbedrijf HTC Advies maatwerk opleidingen waarin naast schoonmaakonderhoud, specifieke protocollen en informative ook gastvrijheid aan de orde komen. Als voorbeeld hiervan is onlangs een opleiding tot roomservicemedewerker ontwikkeld en uitgevoerd. Het volledige artikel over dit onderwerp is hier te lezen.