Om snel een beeld te krijgen over de performance en marktconformiteit van de schoonmaakdienst is een quick scan een effectieve toets. Atir voert quick scans uit in zowel uitbestede situatie als voor situaties waarbij schoonmaak in eigen beheer wordt uitgevoerd. Door middel van een quick scan maken wij de prijs/kwaliteit/prestatie-verhouding inzichtelijk. We beoordelen het schoonmaakcontract, de gehanteerde kengetallen, de tarieven voor uiteenlopende werkzaamheden, de effectiviteit van resultaatafspraken en de wijze van borging en monitoring hiervan. Een procescontrole op locatie kan onderdeel zijn van de quick scan. We kijken dan naar de organisatie, uitvoering en resultaat in de praktijk. Verbetering van de kwaliteit in combinatie met besparingen zijn eerder regel dan uitzondering als resultaat na een quick scan.