Atir adviseert over het meest geeigende concept voor schoonmaakonderhoud van uw gebouwen en het schoonhouden van de werk- en verblijfsomgeving van uw gebouwgebruikers. Wilt u zelf de schoonmaak organiseren en beheren of wilt u dit uitbesteden aan een schoonmaakdienstverlener? Wat mag het kosten en hoe borgt u de kwaliteit? De adviseur van Atir stelt aan de hand van uw vragen, doelstellingen en huidige situatie een managementadviesrapport samen waarmee u uw doelen behaalt. We besteden hierbij aandacht aan financien, personeel, juridische- en maatschappelijke, hospitality concepten, verantwoordelijkheid, duurzaamheid, kwaliteit, contractvorm en borging.

De Atir adviseurs hebben hun sporen verdiend in de schoonmaakbranche en houden hun kennis actief op peil met het bijwonen van symposia, workshops, kennissessies en casuistiek. Door de jaren heen is daarnaast een omvangrijke database opgebouwd met informatie over kengetallen en kwaliteitsmetingen waar uit geput kan worden. Daarnaast zijn binnen het adviseursbestand van Atir maar liefst 5 erkende schoonmaakmakelaars werkzaam die hun kennis delen en de kwaliteit van ons advies bewaken.