Een fundamenteel onderdeel van een schoonmaakcontract zijn de Key Performance Indicators (KPI's), ook wel bekend als Kwaliteit Prestatie Indicatoren. ATIR is expert in het bepalen en concretiseren van deze KPI's en te zorgen voor een naadloze aansluiting met de wensen en eisen van uw organisatie. De KPI's spelen namelijk niet alleen een cruciale rol in het selecteren van een schoonmaakleverancier maar met name tijdens de contracperiode zijn ze van essentieel belang. Goede KPI's omschrijven SMART (concreet en meetbaar) aan welke eisen de schoonmaakdienstverlening moet voldoen en hoe deze KPI wordt getoetst.

Door het koppelen van consequentieafspraken aan de Key Performance Indicators dwingt men de dienstverlener te presteren. Hierbij kan men denken aan een wachtkamerconstructie bij het afsluiten van een schoonmaakovereenkomst of aan het toepassen van optiejaren die door de schoonmaakleverancier verdiend moeten worden. Ook consequentieafspraken op lager niveau kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld een incentive voor de schoonmaakmedewerkers als een bepaald kwaliteitsniveau is gehaald of het koppelen van een boete aan een wanprestatie.

Hieronder een aantal KPI's zoals recent toegepast:
- KPI Financieel
- KPI Kwaliteit
- KPI Duurzaamheid
- KPI Rendementsverbetering
- KPI Beleving

 

Een artikel over de 6 KPI's in de schoonmaak is hier te lezen.