Atir streeft met haar milieubeleid naar een duurzaam, veilig en gezonde (werk) omgeving. Nu en in de toekomst voor zowel haar werknemers, opdrachtgevers als de medemens en heeft op het gebied van duurzaamheid de afgelopen jaar veel resultaat geboekt. Zo is de aanpak op het gebied van vermindering van de milieubelasting voortvarend opgepakt, het inkoopproces is verduurzaamd, de reiskilometers zijn teruggedrongen en heeft Atir een nieuwe duurzame huisvesting die centraal is gelegen.

 

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn belangrijke waarden binnen Atir.


Atir acht het eigen beleid en handelen van Atir en haar medewerker enorm belangrijk. Het milieubeleid van Atir is gericht op de volgende pijlers:
a. Huisvesting
b. Transport
c. Transparantie
d. Innovatieve methoden/werkzaamheden
  -People
  -Profit
  -Planet
e. Communicatie
f. Inkoop en leveranciers

Binnen Atir is tevens een projectgroep gevormd die zich buigt over te ondernemen maatregelen die een bijdrage leveren aan duurzaam ondernemen. Jaarlijks worden, onder leiding van Sander Verschuren (duurzaamheidadviseur), milieudoelstellingen opgesteld, beoordeeld en bijgesteld. Hij is specialist op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Klik hier voor de uitgebreide milieubeleidsverklaring van Atir.