Geschreven door Margriet van Dijken

De vakbeurs Facilitair verruilt Den Bosch voor Utrecht en meteen wordt dat gat opgevuld door een gloednieuwe facilitaire beurs in de Brabanthallen. In de markt deden daarover onaardige suggesties de ronde, maar die blijken nergens op gebaseerd. De eerste plannen voor een vernieuwende vakbeurs dateren al uit begin 2015. Het is een kleine maar interessante beurs met een totaal andere visie geworden. Dat blijkt ook uit het bezoekersgedrag: hebbedingetjes spelen geen rol, inhoud en innovatie wel. Of het handig is om deze vakbeurs in dezelfde tijd en op de oorspronkelijke plaats als de concurrent te houden is een tweede.

De eerste indruk bij binnenkomst is positief: een hartelijke ontvangst en alle tijd om mij als bezoeker iets uit te leggen. Het valt wel meteen op dat er erg weinig standhouders zijn. Dat blijkt echter een vooropgesteld doel. “De massaliteit van de Vakbeurs Facilitair ontbreekt hier bewust”, stelt René Wentink, Senior FM Interim & Project Manager bij Facilicom Solutions die deze FMN-beurs mede heeft ontwikkeld. “Ons concept gaat namelijk uit van een ontmoetingsplaats voor de branche waarbij de mensen die er daar daadwerkelijk toe doen aanwezig zijn. Je spreekt dus van de echte beslissers bij klanten en bij bedrijven die facilitaire diensten leveren. Die mensen willen elkaar ontmoeten en samen kijken hoe het werkveld zich ontwikkelt en daarover met elkaar van gedachten wisselen. Daarbij past een beurs met een beperkte omvang en ook heel veel mogelijkheden om kennis te nemen van de trends en innovaties in ons vakgebied. Dat gaat onder meer via onderlinge kennisuitwisseling. Deels vindt die plaats door sessies in zalen, die stelselmatig worden afgesloten met een discussieronde onder leiding van een moderator. Die sessies worden gegeven door professoren van bijvoorbeeld de TU-delft,maar ook door mensen die hun sporen in het vak in de praktijk verdiend hebben en door jonge honden die nog net het vak zijn binnen- gerold. Daarnaast vinden dit soort sessies ook plaats op de stands. Daarbij is het steeds zo dat actief deelnemen voorop staat. Dit proces wordt niet verstoord door een massaal aanbod aan stands en verkoopinformatie waardoor mensen onvoldoende tijd of energie overhouden om ook naar de kennissessies te gaan.”

ONDERWAARDERING FM AANPAKKEN
Wentink vervolgt: “De beurs is een afspiegeling van de veranderingen in de markt voor facilitaire dienstverlening. Vroeger was het zo dat een FM’er binnen een organisatie werkte en er steeds leveranciers aanbelden om hun diensten onder de aandacht te brengen. Dat ging ten koste van de kerntaak van die organisatie. Inmiddels zie je een verschui- ving. Vooral bij grote bedrijven zie je dat de FM’er nu iemand is van een grote facilitaire dienstverlener die via een raamcontract zorgt voor de randvoorwaarden voor productiviteit: denk bijvoorbeeld aan catering, schoonmaak, inkoop van kantoormaterialen en – inrichting, technisch – en groenonderhoud. In wezen zorgt uitbesteden van deze taken ervoor dat flexibel kan worden omgegaan met krimp en groei van de organisatie. Dat uitbesteden is overigens al heel snel mogelijk. Ook voor mkb-bedrijven is het goed mogelijk en het betekent zeker niet dat historische en langdurige samenwerking met leveranciers daardoor verdwijnt. De externe FM’er is dan coördinator.” Onlangs kwam nog uit een onderzoek een onderwaardering voor de afdeling FM naar voren, hoe past dat in dit plaatje. Wentink: “Het vak staat wel onder druk, al is het alleen al door de terugloop van het aantal vierkante meters, waardoor ook de behoeften van een organisatie veranderen. De onderwaardering bestaat, maar die wordt niet gedeeld door het management in organisaties. Die beseffen de waarde terdege en dat zijn ook de mensen die wij op deze beurs tegenkomen.”

NETWERK-APP
Inmiddels is Nina Snellaars, Brand Manager bij Libéma en communicatiemedewerker van de beurs, aangeschoven die wat meer over de uitwerking van het beursconcept vertelt: “De kern van deze beurs is: beleven (geur, smaak, zicht en gehoor), ontmoeten en kennisuitwisseling, Heel belangrijk is netwerken wat wij actief ondersteunen met een beurs-app. Bezoekers unnen daarop zien wie er op dat moment aanwezig is en daarmee contacten leggen. Je hoeft dus niet thuis een lijst door te worstelen of achteraf ervaren dat je een interessante col- lega gemist hebt. Het primaire doel van deze beurs is niet producten en diensten verkopen. Daar staat onze hoog gekwalificeerde doel- groep ook niet op te wachten. De geselecteerde standhouders komen niet met een verkooppraatje, maar willen laten zien waarmee zij bezig zijn en hoe hun technologie bijdraagt tot een betere werkomgeving en productiviteit. Soms met bestaande techniek maar vaak ook met nieuwe techniek en techniek die binnen afzienbare tijd ter beschikking komt.”

STANDHOUDERS
Hoe denken de standhouders zelf over deze nieuwe beurs en staan zij ook op Vakbeurs Facilitair? Erwin Vos, Marketing & Communicatie manager van CSU: “Wij staan ook op de andere beurs, die keuze is aan onszelf. Maar wij kiezen er ook voor om de lancering van Besense hier te laten plaatsvinden. Het is een systeem van sensoren onafhankelijk van het bedrijfs IT netwerk en volledig anoniem, dat zaken meet als het gebruik van werkplekken, vergaderruimten en toiletten en het binnenklimaat. Wij hebben dat afgelopen jaar uitgetest bij Aegon. De gegevens staan in de cloud en zijn toegankelijk met een app. Zo krijgt bijvoorbeeld de gebouwbeheerder goede gegevens over de efficiency van het gebouwgebruik en kan ook doeltreffender worden schoongemaakt. Wij vonden deze primeur hier goed op zijn plaats vanwege de kwaliteit van de bezoekers en het inhoudelijke programma. Voor ons is deze beurs geslaagd als bezoekers hier interesse tonen in Besense en wij klantcontacten verstevigen.” Annemiek Nefkens, Manager Communicatie van Hago & Yask: “Wij zijn een bedrijfsgroep met veel facetten en daarop maken wij ook de keuze voor beurzen. Met Hago/Yask is al in december 2015 volledig voor deelname en mede-ontwikkeling van deze beurs gekozen en niet voor de Vakbeurs Facilitair waar Hago Next overigens wel aanwezig is. Dat deden wij onder meer op basis van het FMN-onderzoek waarin de behoefte aan vernieuwing en innovatie naar voren kwam. Dat sluit goed aan op onze kwalitatieve doelstelling. Het gaat ons hier niet om veel bezoekers. Wij willen hier mensen ontmoeten die met ons mee willen denken hoe wij in Nederland de toekomst vormgeven op facilitair gebied. Zo kun je denken aan Returnity, het structureel circuleren van producten en de combinatie Hago Next-KPN waarbij wij van een 18e-eeuws kasteel een smart building hebben gemaakt als testcase. Voor ons is de beurs geslaagd als wij de juiste mensen om tafel krijgen die mee willen denken over nieuwe kaders voor het vak. Het gaat ons dus nadrukkelijk niet om leads: verkopen van schoonmaak- en andere facilitaire diensten is met grote afstand een secundair doel. Overigens, onze inzet in de facilitaire toekomst wordt gewaardeerd. Wij hebben met Hago Ciao!Gum de Facility for Future Innovatie Award gewonnen.”

 

Directeur van HTC Advies Margriet van Dijken: ”Wij hebben het vertrek van de Vakbeurs Facilitair naar Utrecht aangegrepen om de deelname van Atir kritisch tegen het licht te houden. Dat is overigens altijd goed, omdat beursdeelnames een forse investering in menskracht en geld zijn. Voor ons werd toen duidelijk dat wij voor deze nieuwe beurs zouden kiezen, omdat daar een interessantere doelgroep naartoe komt: de echte beslissers en bovendien omdat de nadruk bij Facility For Future ligt op inhoud en ontwikkeling. Onze andere bedrijfstak HTC-Advies is gericht op catering en daarmee is vol ingeschoten op de Horecava. Het voordeel van deze beurs vind ik de aandacht voor innovatie en inhoud. Dat kan ook als een beurs niet te groot is. Nu hebben bezoekers de tijd om naar de kennissessies te gaan. Ik vind de beurs al geslaagd, al blijft naar mijn mening het bezoekersaantal nog wat achter en twijfel ik ook een beetje over de planning in januari.”

 

Aukje Tol, manager commerciële zaken van Nederrijn Schoonmaak: “Wij staan hier met een wat andere ingang omdat wij het schoonmaakbedrijf van de Brabanthallen zijn en het vreemd zou zijn als wij wegblijven. Eigenlijk timmeren wij niet aan de weg en gaan wij voor kleinschaligheid. Dat is deze beurs ook en dat past dus bij ons. Facility for Future is wel een platform waarop wij onze nieuwe huisstijl kunnen presenteren en onze klanten kunnen ontmoeten die ons soms nog in contact brengen met nieuwe relaties. Voor ons is deze beurs dus al geslaagd