Geschreven door Weblogics

We kennen de traditionele indicatoren om een samenwerking of dienst te monitoren. Veel organisaties willen (aanvullend) nieuwe of andere KPI. Deze behoefte komt voort uit de ontwikkeling naar andere samenwerking. Echt samen de doelen bereiken. Kwetsbaar omgaan met imperfecties, continue verbeteren en alert zijn, dat soort aspecten voeren de boventoon in nieuwe contractmodellen.

Een van de veelgebruikte ‘nieuwe’ KPI’s is dan ook de waardering van de samenwerking. Er zijn verschillende manieren om hier invulling aan te geven. Spiegelreflectie is hier één van: vooraf bepaal je samen de onderdelen die je belangrijk vind, de wijze van waardering geven (cijfer of anders) en die je in de evaluatie aan de orde wilt laten komen, als voorbeeld:
- Communicatie (afspraken maken en nakomen)
- Zichtbaarheid/beschikbaarheid voor elkaar (er zijn)
- Ondernemerschap (initiatieven)
- Concrete oplossingen (daadkracht in uitvoering)
- Constructieve actiegerichte besprekingen (effectief vergaderen)

Voorafgaand aan de evaluatie (bijvoorbeeld per kwartaal) vullen partners hun bevindingen in. Tijdens de evaluatie wordt dit gedeeld en wordt er een gezamenlijke waardering bepaald. Het gaat naast een waarde natuurlijk met name om het gesprek en de verwachtingen over en weer te kennen.