Om de beoordeling van de schoonmaakkwaliteit uit de subjectiviteit te halen hebben TNO en VSR samen de methodiek VSR-KMS voor het schoonmaakonderhoud ontwikkeld. Als toonaangevende adviseur op schoonmaakgebied heeft Atir een duidelijke bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van het systeem en draagt zij nog steeds bij aan het ontwikkelen en verbeteren van het kwaliteitmeetsysteem. De methode is er op gericht een volledig objectieve en statistisch te onderbouwen uitspraak te krijgen over de technische kwaliteit van de schoonmaakdienstverlening. Hierbij maakt men gebruik van een wetenschappelijk verantwoorde steekproef volgens ISO 2859.

 

De VSR-KMS heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen en wordt praktisch in alle schoonmaakovereenkomsten opgenomen. Hierbij levert een onafhankelijke toets het beste oordeel op. De basis van de overeenkomst zijn de overeengekomen AQL-waardes. Een AQL-waarde staat voor Acceptance Quality Limit en schrijft voor welk kwaliteitsniveau tussen opdrachtgever en leverancier is overeengekomen. Atir heeft enkel gecertificeerde kwaliteitsinspecteurs in dienst en staat garant voor objectieve en volledig transparantie kwaliteitsmetingen. Wilt u meer weten over VSR-kwaliteitsmetingen? Wij presenteren u graag onze toegevoegde waarde.

 

Atir past zijn eigen gebruiksvriendelijke software toe bij het verwerken van de metingen en het digitaal rapporteren. Niet alleen alle gegevens voor het uitvoeren van de meting liggen hier vast en kunnen verstuurd worden naar de tablet/PDA waar de VSR-inspecteurs mee lopen, ook de gegevens van de resultaten staan in digitale rapportages opgeslagen en kunnen middels ons webbased dashboard aan u ter beschikking worden gesteld. U heeft altijd up-to-date inzicht in de staat van de schoonmaakonderhoud in uw gebouw(en).

Wilt u meer weten over VSR-KMS, het gebruik en de mogelijkheden? Neem contact op met een onze adviseurs.